Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smluv o dílo (na každou část veřejné zakázky jedné s jedním vybraným dodavatelem), jejichž předmětem budou realizace nového svislého dopravní značení (SDZ), vodorovného dopravního značení (VDZ) a dopravně-bezpečnostních zařízení (DBZ) na území hlavního města Prahy a provádění údržby a obnovy stávajícího SDZ, VDZ a DBZ.

Předmětem dílčích plnění budou zejména následující činnosti:

— realizace (instalace, vytvoření a umístění), jakož i provádění úprav existujících SDZ, VDZ a DBZ na základě vydávaných opatření obecné povahy (OOP) - stanovení místní úpravy provozu vydaných příslušnými silničními správními úřady (SSÚ) - nebo na základě zadavatelem předloženého realizačního projektu,

— plánovaná (běžná) údržba stávajícího SDZ, VDZ a DBZ; a

— souvislá obnova VDZ.

Extended TitleVodorovné a svislé dopravní značení
Extended Description

Realizace nového svislého dopravního značení (SDZ), vodorovného dopravního značení (VDZ) a dopravně-bezpečnostních zařízení (DBZ) na území hlavního města Prahy a provádění údržby a obnovy stávajícího SDZ, VDZ a DBZ.

Předmětem dílčích plnění budou zejména následující činnosti:

— realizace (instalace, vytvoření a umístění), jakož i provádění úprav existujících SDZ, VDZ a DBZ na základě vydávaných opatření obecné povahy (OOP) - stanovení místní úpravy provozu vydaných příslušnými silničními správními úřady (SSÚ) - nebo na základě zadavatelem předloženého realizačního projektu,

— plánovaná (běžná) údržba stávajícího SDZ, VDZ a DBZ; a

— souvislá obnova VDZ.

Publication Date2020-06-25
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value204686625.48
OrganisationTechnická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Attention OfMgr. Barbara Fikarová, advokátka
AddressŘásnovka 770/8
TownPrague
Postal Code110 00
Phone+420 255000111
Fax+420 255000110
Class Code45233290
Class DescriptionInstallation of road signs
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 30, 2020
Veřejná zakázka „Revitalizace letního stadionu“ je zadávána tzv. formou Design & Build (Navrhni a Postav). Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby fotbalového stadionu na území statutárního města Pardubice a poskytnutí...
View more
Deadline: Oct 5, 2020
Předmětem veřejné zakázky je výstavba administrativně-výrobního centra sloužícího k vývoji, výzkumu a zkoušení inovativních technologií, a to včetně dopravní a technické infrastruktury a konečných terénních a sadových úprav.Členění stavby na...
View more
Deadline: Oct 9, 2020
Jedná se o 2.etapu přeznačení silnic v JmK, která je vyvolána novelizací zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na...
View more