Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο των ακόλουθων οχημάτων:

1) δύο (2) απορριμματοφόρα φορτηγά τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 m3, για αντικατάσταση αντίστοιχων παλαιών απορριμματοφόρων οχημάτων του στόλου·

2) ενός (1) διαξονικού ελκυστήρα 4x4, για χρήση του με προς προμήθεια επικαθήμενο όχημα (νταλίκα), αλλά και εφεδρεία του υπάρχοντος ελκυστήρα, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των press containers (τύπου Καούσης HAS-60-AS) απορριμμάτων του·

3) ενός (1) εκσκαφέα φορτωτή·

4) ενός (1) επικαθήμενου οχήματος (νταλίκα) με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα.

Extended TitleΠρομήθεια οχημάτων μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.
Extended Description

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου θα είναι τύπου 4x2, κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου, με υπερκατασκευή χωρητικότητας συμπιεσμένων απορριμμάτων τουλάχιστον 16 m3, τύπου πρέσας.

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην ΕΛΛΑΔΑ.

Το συνολικό μεικτό φορτίο του οχήματος (πλαισίου) θα είναι μεγαλύτερο των 18t και το ωφέλιμο φορτίο σε απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 7,2t.

Υπερκατασκευή τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 m3.

Γενικά χαρακτηριστικά

Η υπερκατασκευή θα είναι με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας, με ωφέλιμο όγκο σε συμπιεσμένα απορρίμματα τουλάχιστον 16 m3.

Θα είναι κατάλληλη για φόρτωση απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα χωρίς συσκευασία, που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ. και θα είναι κλειστού τύπου, για την αθέατη, αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων.

Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη, σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ1501-1:2011 και όλες τις επακόλουθες τροποποιήσεις - συμπληρώματα, καθώς και βάσει των πιο σύγχρονων τεχνολογιών, με σκοπό τη διασφάλιση:

— αξιοπιστίας και ασφάλειας,

— μεγάλης διάρκειας ζωής,

— βελτιστοποίησης τής συλλογής των διαφόρων ειδών απορριμμάτων και των χρόνων διεργασίας αυτών.

Η υπερκατασκευή θα:

— είναι ελαφριά σε βάρος, προκειμένου να έχει το μεγαλύτερο δυνατό ωφέλιμο φορτίο με συμπίεση, που θα φθάνει σε σχέση 6:1, ανάλογα με το είδος και τις ιδιότητες των απορριμμάτων,

— έχει χαμηλή στάθμη θορύβου, ώστε να μην ενοχλεί τους δημότες, ακόμα και όταν λειτουργεί νύχτα,

— προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής τόσο των εξαρτημάτων που υπόκεινται σε φθορά (όπως οδηγοί ολίσθησης, χοάνη, κ.λπ.) όσο και των εξαρτημάτων, τα οποία υπόκεινται σε υψηλότερες μηχανικές καταπονήσεις (όπως σύνδεσμοι κ.λπ.),

— προσφέρει εύκολη προσπέλαση σε όλα τα σημεία που χρειάζονται συντήρηση,

— έχει τυποποίηση σχεδίασης, για αυξημένη αξιοπιστία.

Η υπερκατασκευή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΕ.

Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1min.

Το ύψος χειρωνακτικής και μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος) θα είναι σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1501-1:2011 και όλες τις επακόλουθες τροποποιήσεις - συμπληρώματά του.

Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος - πλαισίου.

Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί - βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί, με εξασφάλιση τής κατανομής των βαρών.

Όλοι οι μηχανισμοί της υπερκατασκευής θα είναι επισκέψιμοι.

Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση τού αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων.

Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχει θέση για την τοποθέτηση 1 σκούπας, 1 φαρασιού και 1 φτυαριού, για τυχόν χρήση για καθαρισμό της περιοχής εκκένωσης τού κάδου.

Deadline Date2020-01-20
Publication Date2019-12-10
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value280000.00
OrganisationΔήμος Διονύσου
Attention OfΧαράλαμπος Μυλωνάς
AddressΛεωφόρος Λίμνης Μαραθώνος 29
TownAgios Stefanos
Postal Code145 65
Phone+30 2132030623
Fax+30 2132030630
Class Code34144512
Class DescriptionRefuse-compaction vehicles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 26, 2020
Με την προμήθεια αυτή, ο Δήμος Σκύδρας πρόκειται να προμηθευτεί για αυτόν και τα νομικά πρόσωπα του συνολικά 12.700 λίτρα βενζίνης αμόλυβδης, 112.800 λίτρα πετρελαίου κίνησης, 277.500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης...
View more
Deadline: Feb 17, 2020
Προμήθεια σφραγίδων διαβατηριακού ελέγχου.
View more
Deadline: Feb 24, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια (με αγορά) δορυφορικών πομπών για ελάφια (τμήμα 1) και αρπακτικά πουλιά (τμήμα 2), καθώς και η αγορά πακέτων δεδομένων, για τη λειτουργία αυτών.Τα προς...
View more