1.Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap IV „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem’’.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane polegające na: Etap IV „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem’’”. zgodnie z ofertą Wykonawcy, będącą integralną częścią niniejszej SIWZ.

2.Szczegółowy zakres robót Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, która została sporządzona z uwzględnieniem postanowień art. 29 ust. 5 ustawy pzp, na którą składają się w szczególności:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża budowlana) – załącznik nr 1

b) Zamienny projekt wykonawczy (architektura, konstrukcja) – załącznik nr 2

c) Przedmiar robót (branża budowlana) – załącznik nr 3

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża elektryczna) – załącznik nr 4

e) Zamienny projekt wykonawczy (instalacja elektryczna) – załącznik nr 5

f) Przedmiar robót (branża elektryczna) – załącznik nr 6

g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (instalacje teletechniczne) – załącznik nr 7

h) Zamienny projekt wykonawczy (instalacje teletechniczne) – załącznik nr 8

i) Przedmiar robót (branża telekomunikacyjna) – załącznik nr 9

j) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wewnętrzne instalacje sanitarne) – załącznik nr 10

k) Zamienny projekt wykonawczy instalacja wodno-kanalizacyjna – załącznik nr 11

l) Zamienny projekt wykonawczy wentylacja mechaniczna– załącznik nr 12

m) Zamienny projekt wykonawczy centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne – załącznik nr 13

n) Zamienny projekt wykonawczy instalacja chłodnicza – załącznik nr 14

o) Zamienny projekt wykonawczy instalacja gazów medycznych i próżni – załącznik nr 15

p) Przedmiar robót instalacja wodno-kanalizacyjna – załącznik nr 16

q) Przedmiar robót instalacja wentylacji – załącznik nr 17

r) Przedmiar robót instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – załącznik nr 18

s) Przedmiar robót instalacja chłodnicza (woda lodowa) – załącznik nr 19

t) Przedmiar robót instalacja gazów medycznych – załącznik nr 20

u)Projekt budowlany

W ramach złożenia oferty wymagane jest złożenia oferty na elementy wyposażenia montowalnego medycznego i niemedycznego ujętego w projekcie architektonicznym umożliwiającego realizację funkcji określonych pomieszczeń zgodnie z celem jakiemu mają służyć.

3. Wykonawca zapewni wykonanie i dostarczy dokumenty:

a) kopie powiadomień przekazane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o zamiarze wejścia na budowę w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

b) bieżącą geodezyjną obsługę budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z uwzględnieniem budynków/ budowli i instalacji nowo wybudowanych oraz pokryje wszystkie koszty związane z obsługą geodezyjną, uaktualnieniem projektu, wykona dokumentacje powykonawczą (wszystkie wykonywane

branże).

c) protokoły ze sprawdzenia wszystkich instalacji.

d) kopie dokumentów potwierdzające utylizację bądź zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki.

e) ostateczną decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu.

f) złoży oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków kierownika budowy razem z kopia uprawnień i aktualnym zaświadczeniem z izby inżynierów.

Extended TitleRozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem -etap IV "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"
Extended Description

1.Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap IV „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem’’.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane polegające na: Etap IV „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem’’”. zgodnie z ofertą Wykonawcy, będącą integralną częścią niniejszej SIWZ.

2.Szczegółowy zakres robót Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, która została sporządzona z uwzględnieniem postanowień art. 29 ust. 5 ustawy pzp, na którą składają się w szczególności:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża budowlana) – załącznik nr 1

b) Zamienny projekt wykonawczy (architektura, konstrukcja) – załącznik nr 2

c) Przedmiar robót (branża budowlana) – załącznik nr 3

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża elektryczna) – załącznik nr 4

e) Zamienny projekt wykonawczy (instalacja elektryczna) – załącznik nr 5

f) Przedmiar robót (branża elektryczna) – załącznik nr 6

g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (instalacje teletechniczne) – załącznik nr 7

h) Zamienny projekt wykonawczy (instalacje teletechniczne) – załącznik nr 8

i) Przedmiar robót (branża telekomunikacyjna) – załącznik nr 9

j) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wewnętrzne instalacje sanitarne) – załącznik nr 10

k) Zamienny projekt wykonawczy instalacja wodno-kanalizacyjna – załącznik nr 11

l) Zamienny projekt wykonawczy wentylacja mechaniczna– załącznik nr 12

m) Zamienny projekt wykonawczy centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne – załącznik nr 13

n) Zamienny projekt wykonawczy instalacja chłodnicza – załącznik nr 14

o) Zamienny projekt wykonawczy instalacja gazów medycznych i próżni – załącznik nr 15

p) Przedmiar robót instalacja wodno-kanalizacyjna – załącznik nr 16

q) Przedmiar robót instalacja wentylacji – załącznik nr 17

r) Przedmiar robót instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – załącznik nr 18

s) Przedmiar robót instalacja chłodnicza (woda lodowa) – załącznik nr 19

t) Przedmiar robót instalacja gazów medycznych – załącznik nr 20

u)Projekt budowlany

W ramach złożenia oferty wymagane jest złożenia oferty na elementy wyposażenia montowalnego medycznego i niemedycznego ujętego w projekcie architektonicznym umożliwiającego realizację funkcji określonych pomieszczeń zgodnie z celem jakiemu mają służyć.

3. Wykonawca zapewni wykonanie i dostarczy dokumenty:

a) kopie powiadomień przekazane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o zamiarze wejścia na budowę w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

b) bieżącą geodezyjną obsługę budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z uwzględnieniem budynków/ budowli i instalacji nowo wybudowanych oraz pokryje wszystkie koszty związane z obsługą geodezyjną, uaktualnieniem projektu, wykona dokumentacje powykonawczą (wszystkie wykonywane

branże).

c) protokoły ze sprawdzenia wszystkich instalacji.

d) kopie dokumentów potwierdzające utylizację bądź zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki.

e) ostateczną decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu.

f) złoży oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków kierownika budowy razem z kopia uprawnień i aktualnym zaświadczeniem z izby inżynierów.

Modifications

1.Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap IV „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem’’.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane polegające na: Etap IV „Modernizacja

Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem’’”. zgodnie z ofertą Wykonawcy, będącą integralną częścią niniejszej SIWZ.

2.Szczegółowy zakres robót Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, która została sporządzona z uwzględnieniem postanowień art. 29 ust. 5 ustawy pzp, na którą składają się w szczególności:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża budowlana) – załącznik nr 1

b) Zamienny projekt wykonawczy (architektura, konstrukcja) – załącznik nr 2

c) Przedmiar robót (branża budowlana) – załącznik nr 3

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża elektryczna) – załącznik nr 4

e) Zamienny projekt wykonawczy (instalacja elektryczna) – załącznik nr 5

f) Przedmiar robót (branża elektryczna) – załącznik nr 6

g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (instalacje teletechniczne) – załącznik nr 7

h) Zamienny projekt wykonawczy (instalacje teletechniczne) – załącznik nr 8

i) Przedmiar robót (branża telekomunikacyjna) – załącznik nr 9

j) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wewnętrzne instalacje sanitarne) – załącznik nr 10

k) Zamienny projekt wykonawczy instalacja wodno-kanalizacyjna – załącznik nr 11

l) Zamienny projekt wykonawczy wentylacja mechaniczna– załącznik nr 12

m) Zamienny projekt wykonawczy centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne – załącznik nr 13

n) Zamienny projekt wykonawczy instalacja chłodnicza – załącznik nr 14

o) Zamienny projekt wykonawczy instalacja gazów medycznych i próżni – załącznik nr 15

p) Przedmiar robót instalacja wodno-kanalizacyjna – załącznik nr 16

q) Przedmiar robót instalacja wentylacji – załącznik nr 17

r) Przedmiar robót instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – załącznik nr 18

s) Przedmiar robót instalacja chłodnicza (woda lodowa) – załącznik nr 19

t) Przedmiar robót instalacja gazów medycznych – załącznik nr 20

u)Projekt budowlany

W ramach złożenia oferty wymagane jest złożenia oferty na elementy wyposażenia montowalnego medycznego i niemedycznego ujętego w projekcie architektonicznym umożliwiającego realizację funkcji określonych pomieszczeń zgodnie z celem jakiemu mają służyć.

3. Wykonawca zapewni wykonanie i dostarczy dokumenty:

a) kopie powiadomień przekazane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o zamiarze wejścia na budowę w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

b) bieżącą geodezyjną obsługę budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z uwzględnieniem budynków/ budowli i instalacji nowo wybudowanych oraz pokryje wszystkie koszty związane z obsługą geodezyjną, uaktualnieniem projektu, wykona dokumentacje powykonawczą (wszystkie wykonywane

branże).

c) protokoły ze sprawdzenia wszystkich instalacji.

d) kopie dokumentów potwierdzające utylizację bądź zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki.

e) ostateczną decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu.

f) złoży oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków kierownika budowy razem z kopia uprawnień i aktualnym zaświadczeniem z izby inżynierów.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-11-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSzpital Ogólny
Attention OfAgata Michałowska
Addressul. Szpitalna 5
TownWysokie Mazowieckie
Postal Code18-200
Phone+48 864775486
Fax+48 862752047
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-10-21

Hospital facilities construction work

1.Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap IV „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem’’.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane polegające na: Etap IV „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem’’”. zgodnie z ofertą Wykonawcy, będącą integralną częścią niniejszej SIWZ.

2.Szczegółowy zakres robót Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, która została sporządzona z uwzględnieniem postanowień art. 29 ust. 5 ustawy pzp, na którą składają się w szczególności:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża budowlana) – załącznik nr 1

b) Zamienny projekt wykonawczy (architektura, konstrukcja) – załącznik nr 2

c) Przedmiar robót (branża budowlana) – załącznik nr 3

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża elektryczna) – załącznik nr 4

e) Zamienny projekt wykonawczy (instalacja elektryczna) – załącznik nr 5

f) Przedmiar robót (branża elektryczna) – załącznik nr 6

g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (instalacje teletechniczne) – załącznik nr 7

h) Zamienny projekt wykonawczy (instalacje teletechniczne) – załącznik nr 8

i) Przedmiar robót (branża telekomunikacyjna) – załącznik nr 9

j) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wewnętrzne instalacje sanitarne) – załącznik nr 10

k) Zamienny projekt wykonawczy instalacja wodno-kanalizacyjna – załącznik nr 11

l) Zamienny projekt wykonawczy wentylacja mechaniczna– załącznik nr 12

m) Zamienny projekt wykonawczy centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne – załącznik nr 13

n) Zamienny projekt wykonawczy instalacja chłodnicza – załącznik nr 14

o) Zamienny projekt wykonawczy instalacja gazów medycznych i próżni – załącznik nr 15

p) Przedmiar robót instalacja wodno-kanalizacyjna – załącznik nr 16

q) Przedmiar robót instalacja wentylacji – załącznik nr 17

r) Przedmiar robót instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – załącznik nr 18

s) Przedmiar robót instalacja chłodnicza (woda lodowa) – załącznik nr 19

t) Przedmiar robót instalacja gazów medycznych – załącznik nr 20

u)Projekt budowlany

W ramach złożenia oferty wymagane jest złożenia oferty na elementy wyposażenia montowalnego medycznego i niemedycznego ujętego w projekcie architektonicznym umożliwiającego realizację funkcji określonych pomieszczeń zgodnie z celem jakiemu mają służyć.

3. Wykonawca zapewni wykonanie i dostarczy dokumenty:

a) kopie powiadomień przekazane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o zamiarze wejścia na budowę w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

b) bieżącą geodezyjną obsługę budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z uwzględnieniem budynków/ budowli i instalacji nowo wybudowanych oraz pokryje wszystkie koszty związane z obsługą geodezyjną, uaktualnieniem projektu, wykona dokumentacje powykonawczą (wszystkie wykonywane

branże).

c) protokoły ze sprawdzenia wszystkich instalacji.

d) kopie dokumentów potwierdzające utylizację bądź zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki.

e) ostateczną decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu.

f) złoży oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków kierownika budowy razem z kopia uprawnień i aktualnym zaświadczeniem z izby inżynierów.

Extended TitleRozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem -etap IV "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"
Extended Description

1.Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap IV „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem’’.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane polegające na: Etap IV „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem’’”. zgodnie z ofertą Wykonawcy, będącą integralną częścią niniejszej SIWZ.

2.Szczegółowy zakres robót Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, która została sporządzona z uwzględnieniem postanowień art. 29 ust. 5 ustawy pzp, na którą składają się w szczególności:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża budowlana) – załącznik nr 1

b) Zamienny projekt wykonawczy (architektura, konstrukcja) – załącznik nr 2

c) Przedmiar robót (branża budowlana) – załącznik nr 3

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża elektryczna) – załącznik nr 4

e) Zamienny projekt wykonawczy (instalacja elektryczna) – załącznik nr 5

f) Przedmiar robót (branża elektryczna) – załącznik nr 6

g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (instalacje teletechniczne) – załącznik nr 7

h) Zamienny projekt wykonawczy (instalacje teletechniczne) – załącznik nr 8

i) Przedmiar robót (branża telekomunikacyjna) – załącznik nr 9

j) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wewnętrzne instalacje sanitarne) – załącznik nr 10

k) Zamienny projekt wykonawczy instalacja wodno-kanalizacyjna – załącznik nr 11

l) Zamienny projekt wykonawczy wentylacja mechaniczna– załącznik nr 12

m) Zamienny projekt wykonawczy centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne – załącznik nr 13

n) Zamienny projekt wykonawczy instalacja chłodnicza – załącznik nr 14

o) Zamienny projekt wykonawczy instalacja gazów medycznych i próżni – załącznik nr 15

p) Przedmiar robót instalacja wodno-kanalizacyjna – załącznik nr 16

q) Przedmiar robót instalacja wentylacji – załącznik nr 17

r) Przedmiar robót instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – załącznik nr 18

s) Przedmiar robót instalacja chłodnicza (woda lodowa) – załącznik nr 19

t) Przedmiar robót instalacja gazów medycznych – załącznik nr 20

u)Projekt budowlany

W ramach złożenia oferty wymagane jest złożenia oferty na elementy wyposażenia montowalnego medycznego i niemedycznego ujętego w projekcie architektonicznym umożliwiającego realizację funkcji określonych pomieszczeń zgodnie z celem jakiemu mają służyć.

3. Wykonawca zapewni wykonanie i dostarczy dokumenty:

a) kopie powiadomień przekazane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o zamiarze wejścia na budowę w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

b) bieżącą geodezyjną obsługę budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z uwzględnieniem budynków/ budowli i instalacji nowo wybudowanych oraz pokryje wszystkie koszty związane z obsługą geodezyjną, uaktualnieniem projektu, wykona dokumentacje powykonawczą (wszystkie wykonywane

branże).

c) protokoły ze sprawdzenia wszystkich instalacji.

d) kopie dokumentów potwierdzające utylizację bądź zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki.

e) ostateczną decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu.

f) złoży oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków kierownika budowy razem z kopia uprawnień i aktualnym zaświadczeniem z izby inżynierów.

Modifications

1.Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap IV „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem’’. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane polegające na: Etap IV „Modernizacja

Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem’’”. zgodnie z ofertą Wykonawcy, będącą integralną częścią niniejszej SIWZ.

2.Szczegółowy zakres robót Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, która została sporządzona z uwzględnieniem postanowień art. 29 ust. 5 ustawy pzp, na którą składają się w szczególności:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża budowlana) – załącznik nr 1

b) Zamienny projekt wykonawczy (architektura, konstrukcja) – załącznik nr 2

c) Przedmiar robót (branża budowlana) – załącznik nr 3

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża elektryczna) – załącznik nr 4

e) Zamienny projekt wykonawczy (instalacja elektryczna) – załącznik nr 5

f) Przedmiar robót (branża elektryczna) – załącznik nr 6

g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (instalacje teletechniczne) – załącznik nr 7

h) Zamienny projekt wykonawczy (instalacje teletechniczne) – załącznik nr 8

i) Przedmiar robót (branża telekomunikacyjna) – załącznik nr 9

j) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wewnętrzne instalacje sanitarne) – załącznik nr 10

k) Zamienny projekt wykonawczy instalacja wodno-kanalizacyjna – załącznik nr 11

l) Zamienny projekt wykonawczy wentylacja mechaniczna– załącznik nr 12

m) Zamienny projekt wykonawczy centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne – załącznik nr 13

n) Zamienny projekt wykonawczy instalacja chłodnicza – załącznik nr 14

o) Zamienny projekt wykonawczy instalacja gazów medycznych i próżni – załącznik nr 15

p) Przedmiar robót instalacja wodno-kanalizacyjna – załącznik nr 16

q) Przedmiar robót instalacja wentylacji – załącznik nr 17

r) Przedmiar robót instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – załącznik nr 18

s) Przedmiar robót instalacja chłodnicza (woda lodowa) – załącznik nr 19

t) Przedmiar robót instalacja gazów medycznych – załącznik nr 20

u)Projekt budowlany

W ramach złożenia oferty wymagane jest złożenia oferty na elementy wyposażenia montowalnego medycznego i niemedycznego ujętego w projekcie architektonicznym umożliwiającego realizację funkcji określonych pomieszczeń zgodnie z celem jakiemu mają służyć.

3. Wykonawca zapewni wykonanie i dostarczy dokumenty:

a) kopie powiadomień przekazane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o zamiarze wejścia na budowę w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

b) bieżącą geodezyjną obsługę budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z uwzględnieniem budynków/ budowli i instalacji nowo wybudowanych oraz pokryje wszystkie koszty związane z obsługą geodezyjną, uaktualnieniem projektu, wykona dokumentacje powykonawczą (wszystkie wykonywane

branże).

c) protokoły ze sprawdzenia wszystkich instalacji.

d) kopie dokumentów potwierdzające utylizację bądź zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki.

e) ostateczną decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu.

f) złoży oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków kierownika budowy razem z kopia uprawnień i aktualnym zaświadczeniem z izby inżynierów.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-10-21
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSzpital Ogólny
Attention OfAgata Michałowska
AddressUL. Szpitalna 5
TownWysokie Mazowieckie
Postal Code18-200
Phone+48 864775486
Fax+48 862752047
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochronylasu, nasiennictwa, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, ubocznego użytkowania lasu,zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej i łąkowo-rolnej oraz utrzymania...
View more
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U....
View more
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochronylasu, nasiennictwa, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, ubocznego użytkowania lasu,zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej i łąkowo-rolnej oraz utrzymania...
View more