UPPHANDLING - DEL 1 SÖDRA SVERIGE

Upphandlingen avser ramavtal för beläggningsentreprenader med ett heltäckande utbud av tillhörande produkter och tjänster avseende gator, vägar, cykelbanor, parkeringsplatser, etc. inom alla kommungränser i Sverige. Denna ramavtalsupphandling omfattar gator och vägar och övriga hårdgjorda ytor som ägs och drivs av en kommun eller ett kommunalt bolag. Upphandlingen omfattar drifts- och underhållsåtgärder samt ometablering avseende befintliga hårdgjorda ytor. I ramavtalet ingår alltså inte nyetablering av gator och vägar.

Extended TitleBeläggningsarbeten 2018
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-01-22
New text:
2020-02-28
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-01-23
New text:
2020-03-02
Deadline Date2020-02-28
Publication Date2019-12-24
CountrySweden
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSKL Kommentus Inköpscentral AB
Attention OfHenrik Nottorp
AddressHornsgatan 15
TownStockholm
Postal Code117 99
Class Code45233220
Class DescriptionSurface work for roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-13

Paving and asphalting works

UPPHANDLING - DEL 1 SÖDRA SVERIGE

Upphandlingen avser ramavtal för beläggningsentreprenader med ett heltäckande utbud av tillhörande produkter och tjänster avseende gator, vägar, cykelbanor, parkeringsplatser, etc. inom alla kommungränser i Sverige. Denna ramavtalsupphandling omfattar gator och vägar och övriga hårdgjorda ytor som ägs och drivs av en kommun eller ett kommunalt bolag. Upphandlingen omfattar drifts- och underhållsåtgärder samt ometablering avseende befintliga hårdgjorda ytor. I ramavtalet ingår alltså inte nyetablering av gator och vägar.

Extended TitleBeläggningsarbeten 2018
Extended Description

Entreprenaderna som avropas från ramavtalet omfattar underhållsbeläggningar samt vägmarkeringar på i entreprenaden ingående beläggningar. Vidare ingår förarbeten och återställningsarbeten.

Deadline Date2020-01-22
Publication Date2019-12-13
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSKL Kommentus Inköpscentral AB
Attention OfHenrik Nottorp
AddressHornsgatan 15
TownStockholm
Postal Code117 99
Class Code45233222
Class DescriptionPaving and asphalting works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 25, 2020
Utförande entreprenad underhåll vägmarkeringar på statliga vägnätet inom angivet geografiskt område.
View more
Deadline: Mar 20, 2020
Projektet avser att på totalentreprenad utföra nybyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Agraffen 4. Projektet omfattar även garage- och källarvåningar med ovanliggande terrassbjälklag samt tillhörande markanläggningar och lokalgator.Projektet avses...
View more
Deadline: Mar 4, 2020
Objektet avser nybyggnad av badhus som skall vara avsedd för träning, tävling med SM-standard, badhuset skall innehålla 50-m bassäng med 8-10 banor, hoppbassäng, uppvärmning/undervisningsbassäng, samt barnbassäng.Omfattning framgår av förfrågningsunderlag.
View more