Design & Construct van Brug 2125 tussen Centrum- en Strandeiland

Extended TitleAI 2019-0476 Design & Construct van Brug 2125 tussen Centrum- en Strandeiland
Extended Description

Brug 2125 wordt uitgevoerd om te voorzien in het ontsluiten van Centrumeiland en Strandeiland voor personen, goederen en NUTS voorzieningen om te kunnen wonen, werken en recreëren. We hebben onze doelstelling als volgt omschreven: het realiseren van een brugverbinding die de Strandeilandlaan in staat stelt Strandeiland te ontsluiten, met voldoende kwaliteit van het proces en het product, waarbij de geplande stedenbouwkundige functies op het land en in het water, onder en in de nabijheid van de brug, in stand worden gehouden of positief worden beïnvloed, met goede architectonische inpassing die past bij het karakter van IJburg en een tijdige realisatie die voorziet in de nodige aansluitingen en verbindingen voor de bouw- en ingebruikname om te kunnen wonen, werken en recreëren, rekening houdend met een efficiënt gebruik van middelen.

De scope van het werk omvat onder andere de volgende onderdelen:

— het ontwerp en de engineering van een geïntegreerde staalbetonbrug voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers,

— de realisatie van een geïntegreerde staalbeton brug,

— de realisatie van de oeverbekleding ten behoeve van de bescherming van oever op centrumeiland,

— het ontwerp, de engineering en de realisatie van een kademuur ten behoeve van de bescherming van de oever op strandeiland,

— de brug dient mantelbuizen t.b.v. kabels en leidingen NUTS bedrijven etc. te bevatten,

— grondwerk van de aardebaan van de toerit op Strandeiland (tot einde voetboog),

— verharding op de brug, het bastion en de aardebaan aanbrengen,

— het aanbrengen van verlichting op de brug en het aanlichten van de brug aan onderzijde,

— het leuningwerk op de brug en op het bastion Centrumeiland aanbrengen,

— een hemelwaterafvoersysteem op de brug en aardebaan, inclusief infiltratievoorzieningen nabij de landhoofden realiseren,

— het ontgraven/profileren van de watergang binnen de systeemgrens,

— scheepvaart signalering en markeringspalen aanbrengen,

— voorzieningen in het kader van natuur inclusief bouwen realiseren,

— duurzaam bouwen op basis van een voor dit project specifiek opgesteld ambitieweb.

De volgende hoofdonderdelen behoren niet tot de scope van het werk:

— de taludtrap en maaiveldinrichting rondom en onder de brug op Strandeiland,

— de levering van Puccini straatmaterialen,

— verlichting op de aardebaan/toerit (m.u.v. de 1e lichtmasten gezien

Deadline Date2020-02-03
Publication Date2019-12-13
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Attention OfAanbestedingsteam Amsterdam
AddressWeesperstraat 430
TownAmsterdam
Postal Code1018 DN
Phone+31 630475883
Class Code45221110
Class DescriptionBridge construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 2, 2020
Op 5.2.2020 is er een schouw gepland in Den Helder. U dient zich hiervoor uiterlijk 29.1.2020 aan te melden. Voor de aanmeldprocedure wordt u verwezen naar paragraaf 3.4 van de...
View more
Deadline: Feb 14, 2020
Het doel van deze aanbesteding is het, op basis van een Design & Build & Maintenance overeenkomst contracteren van 1 onderneming voor de realisatie van de nieuwbouw zwemvoorzieningen.De nieuwbouw wordt...
View more
Deadline: Jan 23, 2020
Automatische kunstwerken De Drie Polders en polder De Dijken-Bakkerom.
View more