Dagbehandling er et helhedstilbud til udsatte børn og unge med særlige behov eller handicap, som bedst imødekommes ved en integreret behandlings- og undervisningsmæssig indsats.

For at sikre, at Kommunerne – i overensstemmelse med nærhedsprincippet - kan gøre brug af de tilbudte dagbehandlingstilbud, kan tilbudsgivere alene byde ind med dagbehandlingstilbud, som senest på tidspunktet for aftalestart enten (i) er fysisk placeret i en Kommune, eller (ii) er placeret inden for rammeaftalens geografiske område, jf. bilag A7.

Den udbudte opgave omfatter dagbehandlingstilbud til børn og unge i Kommunerne. Den udbudte rammeaftale er opdelt i 19 geografiske områder, som hver i sær omfatter kategori 1, 2 og 3, jf. kravspecifikationen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/122012405.aspx

Extended TitleUdbud af dagbehandling
Extended Description

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Allerød Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

Deadline Date2020-03-06
Publication Date2020-01-22
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value54028716.00
OrganisationKøbenhavns Kommune
Attention OfBente Ryberg
AddressBorups Allé 177
TownCopenhagen
Postal Code2400
Class Code80000000
Class DescriptionEducation and training services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-19

Health and social work services

De deltagende kommuner (herefter "Kommunerne") har alle mange årserfaring med dagbehandlingstilbud – både fra tidligere udbudsprocesser, men også fra den efterfølgende kontraktopfølgning.

Baseret på disse erfaringer har Kommunerne vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at gå sammen i et fælles udbud, hvor der sættes ensartede krav til alle dagbehandlingstilbud. Et fælles udbud forventes bl.a. at skabe mere gennemsigtighed i prissætningen, idet det er et vilkår i udbuddet, at ydelserne skal prissættes ensartet – uanset hvilken kommune, som gør brug af dagbehandlingstilbuddet.

Extended TitleFlerkommunalt udbud af privat dagbehandling (forhåndsannoncering)
Extended Description

Dagbehandling er et helhedstilbud til udsatte børn og unge med særlige behov eller handicap, som bedst imødekommes ved en integreret behandlings- og undervisningsmæssig indsats.

De deltagende kommuner (herefter "Kommunerne") har alle mange årserfaring med dagbehandlingstilbud - både fra tidligere udbudsprocesser, men også fra den efterfølgende kontraktopfølgning.

Baseret på disse erfaringer har kommunerne vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at gå sammen i et fælles udbud, hvor der sættes ensartede krav til alle dagbehandlingstilbud. Et fælles udbud forventes bl.a. at skabe mere gennemsigtighed i prissætningen, idet det er et vilkår i udbuddet, at ydelserne skal prissættes ensartet - uanset hvilken kommune, som gør brug af dagbehandlingstilbuddet.

Kommunerne visiterer alle børn til dagtilbud ud fra en flerhed af faktorer, herunder navnlig nærhedsprincippet. For at sikre, at kommunerne - i overensstemmelse med nærhedsprincippet - kan gøre brug af de tilbudte dagbehandlingstilbud, kan tilbudsgivere alene byde ind med dagbehandlingstilbud, som senest på tidspunktet for aftalestart enten (i) er fysisk placeret i en kommune, eller (ii) er placeret inden for "Rammeaftalernes Geografiske Område", se afgrænsningen af denne i materialet i Mercell.

Inden for Rammeaftalernes Geografiske Område kan kommunerne alle gøre brug af de rammeaftaler, som indgås af beliggenhedskommunerne, se herunder. Beliggenhedskommunen indgår rammeaftalerne med de vindende tilbudsgivere om de lokalt placerede dagbehandlingstilbud og varetager det kontraktuelle tilsyn med disse på vegne af alle kommuner.

Kommunerne afholder leverandørmøde den 9.1.2020, hvor der vil blive redegjort nærmere for udbuddets indhold og vilkår. Tilmelding sker via Mercell. Udbuddet forventes offentliggjort den 20.1.2020 og tilbudsfristen forventes at være den 6.3.2020. De udbudte rammeaftaler forventes at træde i kraft den 1.8.2020.

For god ordens skyld bemærkes, at kredsen af ordregivere kan blive udvidet med nærliggende kommuner i tiden frem til den 20.1.2020.

Publication Date2019-12-19
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationKøbenhavns Kommune
Attention OfBetina Bergmann Madsen
AddressBorups Allé 177
TownCopenhagen
Postal Code2400
Phone+45 23636229
Class Code85000000
Class DescriptionHealth and social work services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

2. Høring af Basis apparatur til laboratoriebrug.Høringssvar bedes afgives senest fredag d. 25. september 2020.
View more
Deadline: Sep 30, 2020
Aarhus University puts out to tender the purchase of laboratory-twin screw extruder to Aarhus University.The laboratory-twin screw extruder will be used for making biodegradable flexible films and texturized proteins at...
View more
Deadline: Oct 23, 2020
Udbuddet vedrører indkøb af møbler til psykiatriområdet i Region Hovedstaden. Der udbydes 30 forskellige møbler, på én samlet rammeaftale.
View more