Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności”, dalej „PZUM”.

Extended TitleWdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

ii. płatniczymi (w tym obsługi płatności, kart płatniczych i depozytów),

New text:

ii. płatniczymi;

Section:
III.1.3
Previous text:

• Aplikacja mobilna (na smartfony i tablety) umożliwiająca zaplanowanie i zakup usług związanych z publicznym transportem zbiorowym,

New text:

• Aplikacja mobilna (na smartfony i tablety) umożliwiająca zaplanowanie i zakup usług związanych z publicznym transportem zbiorowym lub aplikacja mobilna (na smartfony i tablety) realizująca funkcjonalności z obszaru dynamicznej informacji pasażerskiej i planera podróży dla publicznego transportu zbiorowego,

Section:
III.1.3
Previous text:

• Programista - osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w technologii „cloudowej”. Osoba ta musi posiadać certyfikat dostawcy rozwiązania chmurowego Zamawiającego - co najmniej jeden z następujących: Microsoft Azure Developer Core Solutions (AZ-200)

New text:

• Programista – osoba posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w technologii „cloudowej”. Osoba ta musi posiadać certyfikat dostawcy rozwiązania chmurowego Zamawiającego – co najmniej jeden z następujących: Microsoft Azure Developer Core Solutions (AZ-200) lub Microsoft Azure Developer Advanced Solutions (AZ-201) lub Microsoft Azure Developer Certification Transition (AZ-202) lub AZ-203 Developing Solutions for Microsoft Azure lub AZ-204 Developing Solutions lub Developing Microsoft Azure Solutions (70-532).) lub Oracle Cloud Platform Digital Assistant 2019 Associate 1Z0-1071 lub Oracle Cloud Platform Application Development 2019 Associate 1Z0-1043.

Section:
III.1.3
Previous text:

• Administrator baz danych i narzędzi platformy zainstalowanej w środowisku chmurowym - umiejętność administrowania bazami danych i oferowanymi narzędziami w środowisku chmury obliczeniowej. Doświadczenie w diagnozowaniu problemów wydajnościowych oraz optymalizacji procesów przy wykorzystaniu bazy danych i narzędzi w środowisku chmury obliczeniowej. Osoba ta musi posiadać certyfikat dostawcy rozwiązania chmurowego Zamawiającego - co najmniej jeden z następujących: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment (AZ-100) lub Microsoft Azure Integration and Security (AZ-101) lub Microsoft Azure Administrator Certification Transition (AZ-102) lub Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (70-533).

New text:

• Administrator baz danych i narzędzi platformy zainstalowanej w środowisku chmurowym – umiejętność administrowania bazami danych i oferowanymi narzędziami w środowisku chmury obliczeniowej. Doświadczenie w diagnozowaniu problemów wydajnościowych oraz optymalizacji procesów przy wykorzystaniu bazy danych i narzędzi w środowisku chmury obliczeniowej. Osoba ta musi posiadać certyfikat dostawcy rozwiązania chmurowego Zamawiającego – co najmniej jeden z następujących: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment (AZ-100) lub Microsoft Azure Integration and Security (AZ-101) lub Microsoft Azure Administrator Certification Transition (AZ-102) lub Microsoft Azure Administrator (AZ 103) lub Microsoft Azure Administrator (AZ 104) lub Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (70-533) lub lub Oracle Cloud Platform Systems Management 2019 Associate (1Z0-1076) lub Oracle Cloud Infrastructure 2019 Cloud Operations Associate (1Z0-1067) lub Oracle Cloud Infrastructure 2019 Associate Architect (1Z0-1072).

Deadline Date2020-02-14
Publication Date2020-02-11
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInnobaltica Sp. z o.o.
Attention OfGrzegorz Bebłowski
AddressRówna 19/21
TownGdansk
Postal Code80-067
Class Code48400000
Class DescriptionBusiness transaction and personal business software package
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-21

Software package and information systems

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności”, dalej PZUM.

Extended TitleWdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasaż...
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-02-14
New text:
2020-03-31
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-02-14
New text:
2020-03-31
Deadline Date2020-03-31
Publication Date2020-01-21
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInnobaltica Sp. z o.o.
Attention OfGrzegorz Bebłowski
AddressRówna 19/21
TownGdansk
Postal Code80-067
Class Code48400000
Class DescriptionBusiness transaction and personal business software package
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-24

Software package and information systems

Przedmiotem Zamówienia jest wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” dalej PZUM.

Extended TitleWdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskim
Extended Description

1. Przedmiotem Zamówienia jest wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” dalej PZUM. Przedmiot Zamówienia obejmuje:

1) budowę systemu informatycznego PZUM oraz jego wdrożenie - w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w ramach PTZ obsługiwanego przez gminy Gdańsk i Gdynia oraz na infrastrukturze zarządców linii kolejowych PKP PLK, PKP SKM Trójmiasto, PKM w lokalizacjach na terenie województwa pomorskiego oraz w kilku wybranych lokalizacjach w województwach sąsiednich - wraz z:

a) dostawą nośników identyfikacji NFC wraz z personalizacją i dystrybucją do Pasażerów,

b) dostawą i instalacją urządzeń walidujących, kodów QR i tagów NFC montowanych na przystankach i stacjach kolejowych,

c) dostawą i instalacją urządzeń walidujących, kodów QR i tagów NFC montowanych w pojazdach komunikacji lokalnej,

d) wyposażeniem Punktów Obsługi w sprzęt niezbędny do obsługi Pasażerów

e) szkoleniem Użytkowników w zakresie obsługi i utrzymania PZUM,

f) usługami w okresie wdrożenia:

i. serwisowymi (w tym utrzymanie sprawności technicznej, konserwacja, naprawy, aktualizacje i inne czynności techniczne) oraz

ii. płatniczymi (w tym obsługi płatności, kart płatniczych i depozytów),

g) usługami w okresie 1 roku eksploatacji:

i. serwisowymi oraz

ii. płatniczymi

2) w ramach Prawa Opcji - jeżeli zostanie wykorzystana:

a) usługą modyfikacji Systemu w wymiarze 10 000 roboczogodzin „r-g” lub mniejszym,

b) budową i wdrożeniem systemu PZUM w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w ramach kolejnych PTZ obsługiwanych przez gminy Chojnice, Lębork, Malbork, Słupsk, Starogard Gdański, Tczew, Wejherowo – wraz z elementami wskazanymi w pkt: 1.1)a), 1.1)c), 1.1)d), 1.1)e), 1.1)f), 1.1)g), Prawo Opcji w zakresie niniejszego pkt 1. 2) b) dotyczy osobno zakresu każdej wymienionej gminy obsługującej PTZ.

c) usługą dostępu do zasobów infrastrukturalnych i aplikacyjnych platformy chmurowej - Architektura Infrastrukturalna proponowanego rozwiązania dla Architektury testowej, developerskiej, podstawowej i rozszerzonej. Prawo Opcji w zakresie niniejszego pkt 1. 2) c) dotyczy osobno zakresu każdej wymienionej Architektury i osobno w okresie:

i. wdrożenia

ii. 1 roku eksploatacji

2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznik nr 4 do SIWZ, 1 do umowy - OPZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamówienie współfinansowane z Funduszy UE w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa: PRIORYTET: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie: 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

5. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zastosować tzw. „procedurę odwróconą” o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp

Deadline Date2020-02-14
Publication Date2019-12-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInnobaltica Sp. z o. o.
Attention OfGrzegorz Bebłowski
AddressRówna 19/21
TownGdansk
Postal Code80-067
Class Code48000000
Class DescriptionSoftware package and information systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 25, 2020
Zamów. jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących...
View more
Deadline: Mar 25, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 17 000 m, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś: 1) wykonania dokumentacji projektowej...
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku dydaktycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Głębokiej w Lublinie wraz z parkingiem wewnętrznym i zagospodarowaniem terenu.Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w...
View more