Предметът на договора обхваща изготвянето на инвестиционен проект във фаза „работен“, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), в това число и всички нестроителни дейности, необходими за цялостното завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация в съответствие с инвестиционния проект, издадените строителни книжа, условията на договора и неговите приложения, и съгласно ЗУТ и всички нормативни изисквания на действащото законодателство.

Extended TitleИнженеринг — проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция, на системата за улично осветление на гр. Плевен
Extended Description

Предметът на договора обхваща изготвянето на инвестиционен проект във фаза „работен“, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), в това число и всички нестроителни дейности, необходими за цялостното завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация в съответствие с инвестиционния проект, издадените строителни книжа, условията на договора и неговите приложения, и съгласно ЗУТ и всички нормативни изисквания на действащото законодателство.

Modifications

Изготвяне на работен инвестиционен проект.

— доставка и монтаж на нови 7 260 енергоспестяващи светодиодни осветителни тела,

— изграждане на система за централно наблюдение и управление на уличното осветление,

— ремонт на 430 електрически табла и поставяне на компоненти от системата за управление в тях,

— ремонт на механични елементи за закрепване на улични и паркови осветителни тела,

— доставка и монтаж на 332 броя нови стоманени стълбове и 2 385 броя нови конзоли (рогатки) за закрепване на улични осветители.

Изпълнителят финансира реализирането на проекта със собствени средства, като оферира на възложителя схема за разсрочено плащане на равни месечни вноски за срок от 120 месеца.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-06-02
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationОбщина Плевен
Attention OfКамелия Горненска
Addressпл. „Възраждане“ № 2
TownPleven
Postal Code5800
Phone+359 64881228
Fax+359 64881228
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 11, 2020
Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител, който да изработи, достави и монтира макет на античния тракийски град Севтополис за туристически комплекс „Светът на траките“, съгласно предвиденото в...
View more
Deadline: Aug 10, 2020
Минимални характеристики, а именно:Година на производство: не по-рано от 1998 г.;Двигател: 4 цилиндров, редови, с работен обем до 3 000 см3;Гориво: дизел;Скоростна кутия: 5 степенна механична;Брой врати: 3;Брой седящи...
View more
Deadline: Aug 10, 2020
Предметът на настоящата процедура е доставка чрез закупуване на 1 брой употребяван специализиран камион, оборудван с кран и надстройка за превоз на дървесина, за нуждите на ТП „ДГС Белово“. Предлаганият...
View more