Modyfikacje systemu centralnej bazy danych osób pozbawionych wolności wraz ze świadczeniem opieki serwisowej tego systemu.

Extended TitleModyfikacje systemu centralnej bazy danych osób pozbawionych wolności wraz ze świadczeniem opieki serwisowej tego systemu
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-02-25
New text:
2020-03-12
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-02-25
New text:
2020-03-12
Deadline Date2020-03-12
Publication Date2020-02-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCentralny Zarząd Służby Więziennej
Attention OfTadeusz Kozłowski
Addressul. Rakowiecka 37A
TownWarsaw
Postal Code02-521
Phone+48 226408516
Class Code72250000
Class DescriptionSystem and support services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-07

Software development services

Modyfikacje systemu centralnej bazy danych osób pozbawionych wolności wraz ze świadczeniem opieki serwisowej tego systemu.

Extended TitleModyfikacje systemu centralnej bazy danych osób pozbawionych wolności wraz ze świadczeniem opieki serwisowej tego systemu
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie ciągłości działania i rozwój systemu centralnej bazy obejmujące:

1) usługę wsparcia eksploatacji systemu centralnej bazy;

2) wykonanie modyfikacji aplikacji systemu centralnej bazy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2 i 3 do projektu umowy.

Deadline Date2020-02-25
Publication Date2020-01-07
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCentralny Zarząd Służby Więziennej
Attention OfTadeusz Kozłowski
Addressul. Rakowiecka 37A
TownWarsaw
Postal Code02-521
Phone+48 226408516
Class Code72262000
Class DescriptionSoftware development services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 31, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach Kontraktu 3D.2/1 Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów – związanych bezpośrednio z budową odcinka prawostronnego obwałowania rzeki Biała w Tarnowie o...
View more
Deadline: Apr 6, 2020
Termomodernizacja ścian zewnętrznych – elewacji, izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie, os. Mickiewicza 13.
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:— zaprojektowanie drogi krajowej 44 klasy GP Obwodnica Oświęcimia, która przebiegać będzie po nowym śladzie, km 0+669,70 – km 9+714,42 (dowiązanie się do istniejącej DK44). Lokalizacja:...
View more