Przedmiotem zamówienia jest dostawa 160 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG oraz ciekłym gazem ziemnym LNG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; dalej zwanymi odpowiednio: „Przedmiot zamówienia” i „SIWZ”.

Extended TitleDostawa 160 nowych gazowych autobusów miejskich
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

Zadanie II:

— typ III – dostawa 90 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych LNG – w terminie od 80 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż 3 grudnia 2021 roku i 10.12.2021 po 5 sztuk (łącznie 10 sztuk) i od 14.1.2022 roku pozostałe 80 szt.

New text:

Zadanie II:

— typ III – dostawa 90 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych LNG – w terminie od 92 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż 25.3.2022 i 1.4.2022 po 5 sztuk (łącznie 10 sztuk) i od 8.4.2022 pozostałe 80 szt.

Section:
III.2.2
Previous text:

Zadanie II:

— typ III – dostawa 90 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych LNG – w terminie od 80 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż 3.12.2021 roku i 10.12.2021 po 5 sztuk (łącznie 10 sztuk) i od 14.1.2022 roku pozostałe 80 szt.

New text:

Zadanie II:

— typ III – dostawa 90 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych LNG – w terminie od 92 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż 25.3.2022 i 1.4.2022 po 5 sztuk (łącznie 10 sztuk) i od 8.4.2022 pozostałe 80 szt.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-16
New text:
2020-05-21
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-04-16
New text:
2020-05-21
Deadline Date2020-05-21
Publication Date2020-03-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Attention OfAdam Bartosiński
AddressWłościańska 52
TownWarsaw
Postal Code01-710
Phone+48 225687525
Fax+48 225687517
Class Code34121100
Class DescriptionPublic-service buses
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-19

Public-service buses

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 160 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG oraz ciekłym gazem ziemnym LNG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; dalej zwanymi odpowiednio: „Przedmiot zamówienia” i „SIWZ”.

Extended TitleDostawa 160 nowych gazowych autobusów miejskich
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-02
New text:
2020-04-16
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-04-02
New text:
2020-04-16
Deadline Date2020-04-16
Publication Date2020-03-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Attention OfAdam Bartosiński
AddressWłościańska 52
TownWarsaw
Postal Code01-710
Phone+48 225687525
Fax+48 225687517
Class Code34121100
Class DescriptionPublic-service buses
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-12

Public-service buses

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 160 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG oraz ciekłym gazem ziemnym LNG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; dalej zwanymi odpowiednio: „Przedmiot zamówienia” i „SIWZ”.

Extended TitleDostawa 160 nowych gazowych autobusów miejskich
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-03-26
New text:
2020-04-02
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-03-26
New text:
2020-04-02
Deadline Date2020-04-02
Publication Date2020-03-12
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Attention OfAdam Bartosiński
AddressWłościańska 52
TownWarsaw
Postal Code01-710
Phone+48 225687525
Fax+48 225687517
Class Code34121100
Class DescriptionPublic-service buses
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-20

Public-service buses

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 160 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG oraz ciekłym gazem ziemnym LNG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej zwanymi odpowiednio: „Przedmiot zamówienia” i „SIWZ”.

Extended TitleDostawa 160 nowych gazowych autobusów miejskich
Changes
Section:
II.2.14
Previous text:
New text:

VI. Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %. Wykonawca jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie, szczegółowo określone w rozdziale 6 SIWZ, punkt III ppkt 7 lit. b, z którego treści musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca spełnia ww. warunek.

Section:
III.1.6
Previous text:

Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

New text:

1. Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

— dla zadania I: 1 000 000,00 PLN (słownie: milion złotych),

— dla zadania II: 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-03-05
New text:
2020-03-26
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-03-05
New text:
2020-03-26
Deadline Date2020-03-26
Publication Date2020-02-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Attention OfAdam Bartosiński
AddressWłościańska 52
TownWarsaw
Postal Code01-710
Phone+48 225687525
Fax+48 225687517
Class Code34121100
Class DescriptionPublic-service buses
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-10

Public-service buses

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 160 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG oraz ciekłym gazem ziemnym LNG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; dalej zwanymi odpowiednio: „Przedmiot zamówienia” i „SIWZ”.

Extended TitleDostawa 160 nowych gazowych autobusów miejskich
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-02-20
New text:
2020-03-05
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-02-20
New text:
2020-03-05
Deadline Date2020-03-05
Publication Date2020-02-10
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Attention OfAdam Bartosiński
AddressWłościańska 52
TownWarsaw
Postal Code01-710
Phone+48 225687525
Fax+48 225687517
Class Code34121100
Class DescriptionPublic-service buses
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-13

Public-service buses

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 160 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG oraz ciekłym gazem ziemnym LNG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; dalej zwanymi odpowiednio: „Przedmiot zamówienia” i „SIWZ”.

Extended TitleDostawa 160 nowych gazowych autobusów miejskich
Extended Description

Zadanie I:

— typ I – dostawa 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich klasy MAXI CNG – w terminie od 40 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 28.5.2021 roku,

— typ II – dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych CNG – w terminie od 36 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 30.4.2021 roku.

Deadline Date2020-02-20
Publication Date2020-01-13
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Attention OfAdam Bartosiński
AddressWłościańska 52
TownWarsaw
Postal Code01-710
Phone+48 225687525
Fax+48 225687517
Class Code34121100
Class DescriptionPublic-service buses
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 15, 2020
The main objective of this framework contract is to deliver effective ICT solution (i.e. A2SISII System) that will enable European Border and Coast Guard Agency teams to access to Schengen...
View more
Deadline: May 8, 2020
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączyw technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową – Efektywna dystrybucja...
View more
Deadline: May 8, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2 w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu.2....
View more