Offerteaanvraag

Aanbesteding met een Europese openbare procedure voor datalijnen voor rioolinstallaties.

Gunning van de opdracht aan de Inschrijver zal plaatsvinden conform het EMVI-gunningscriterium 'Laagste Prijs'. Er is voor dit gunningscriterium gekozen, omdat er voor de Inschrijvers onvoldoende mogelijkheden zijn om zich van elkaar te onderscheiden op het gebied van kwaliteit.

Beschrijving van de opdracht

De gemeente heeft momenteel met KPN een KPN One een overeenkomst, waarbinnen beveiligde vaste en mobiele netwerkverbindingen geleverd worden voor installaties van zowel de afdeling Stedelijk Water als voor het Parkeerbedrijf.

Doel van de aanbesteding

Deze aanbesteding heeft als doel het afsluiten van een overeenkomst voor een periode van vier jaar vast met een optie tot verlenging onder dezelfde voorwaarden en condities door Opdrachtgever van drie maal een jaar in totaal.

Extended TitleDatalijnen voor rioolinstallaties
Extended Description

Communicatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure

Aanbestedende dienst zal gedurende de aanbestedingsprocedure vertegenwoordigd worden door: dhr. M.C.M. (René) Brouwers, inkoopadviseur bij de gemeente Breda, voor Ondernemers het enige aanspreekpunt inzake deze aanbestedingsprocedure.

Publication Date2020-07-07
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value670731.20
OrganisationGemeente Breda
Attention OfRené Brouwers
AddressClaudius Prinsenlaan 10
TownBreda
Postal Code4811 DJ
Phone+31 765293895
Class Code32412100
Class DescriptionTelecommunications network
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Levering, installatie en onderhoud van zonnepanelen op drie locaties in Zuid-Holland.
View more
Deadline: Oct 9, 2020
Plaatsen Afvalinzamelingsystemen Amsterdam (PAISA).
View more
Deadline: Sep 21, 2020
Het werk omvat het verbreden van ca. 4,3 km betonfietspad langs het kanaal Almelo -Nordhorn in Denekamp- gemeente Dinkelland.De verbreding wordt uitgevoerd als een karrespoor en vindt plaats in het...
View more