Offerteaanvraag.

Aanbesteding met een Europese openbare procedure voor datalijnen voor rioolinstallaties.

Gunning van de opdracht aan de inschrijver zal plaatsvinden conform het EMVI-gunningscriterium 'laagste prijs'. Er is voor dit gunningscriterium gekozen, omdat er voor de inschrijvers onvoldoende mogelijkheden zijn om zich van elkaar te onderscheiden op het gebied van kwaliteit.

Beschrijving van de opdracht.

De gemeente heeft momenteel met KPN een KPN One een overeenkomst, waarbinnen beveiligde vaste en mobiele netwerkverbindingen geleverd worden voor installaties van zowel de afdeling Stedelijk Water als voor het Parkeerbedrijf.

Doel van de aanbesteding.

Deze aanbesteding heeft als doel het afsluiten van een overeenkomst voor een periode van 4 jaar vast met een optie tot verlenging onder dezelfde voorwaarden en condities door opdrachtgever van 3 maal 1 jaar in totaal.

Extended TitleDatalijnen voor rioolinstallaties
Extended Description

Communicatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure.

Aanbestedende dienst zal gedurende de aanbestedingsprocedure vertegenwoordigd worden door: dhr. M.C.M. (René) Brouwers, inkoopadviseur bij de gemeente Breda, voor Ondernemers het enige aanspreekpunt inzake deze aanbestedingsprocedure.

Deadline Date2020-02-28
Publication Date2020-01-14
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationGemeente Breda
Attention OfRené Brouwers
AddressClaudius Prinsenlaan 10
TownBreda
Postal Code4811 DJ
Phone+31 765293895
Class Code32412100
Class DescriptionTelecommunications network
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 14, 2020
The scope of this procedure is the provision of internet, landline telephony, IP TV and UIFN and freephone services as indicated in Annex 1 and Annex 2.
View more
Realisatie van de 4 wegensteunpunten Den Bosch, Staphorst, Zevenaar en Hengelo.
View more
Dit is een marktverkenning (RFI) voor 50 kV-kabelsystemen, uitgevoerd door Alliander – een Nederlands energienetwerkbedrijf.
View more