Przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla: zadania remontowego pn. „Likwidacja wypłycenia gazociągu na przekroczeniu rzeki Rudniczanka, likwidacja układu zaporowo-upustowego Ruda Z-301, usunięcie króćca odgałęźnego na gazociągu przy Węźle Mniszek, remont układu zaporowo-upustowego Turznice Z-300 na gazociągu DN 250 Turznice-Mniszek oraz likwidacja wypłycenia gazociągu w/c DN 250 Turznice-Grudziądz (Mniszek) w m. Grudziądz na odcinku około 60 m” oraz zadania inwestycyjnego pn.: „Ogrodzenie Z-300 Turznice”.

Uszczegółowienie zakresu dokumentacji projektowej i wymagania projektowe zawarte są w założeniach technicznych (zał. 1 do Opisu przedmiotu zamówienia).

Extended TitleOpracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Extended Description

Przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla: zadania remontowego pn. „Likwidacja wypłycenia gazociągu na przekroczeniu rzeki Rudniczanka, likwidacja układu zaporowo-upustowego Ruda Z-301, usunięcie króćca odgałęźnego na gazociągu przy Węźle Mniszek, remont układu zaporowo-upustowego Turznice Z-300 na gazociągu DN 250 Turznice-Mniszek oraz likwidacja wypłycenia gazociągu w/c DN 250 Turznice-Grudziądz (Mniszek) w m. Grudziądz na odcinku około 60 m” oraz zadania inwestycyjnego pn.: „Ogrodzenie Z-300 Turznice”.

Deadline Date2020-02-25
Publication Date2020-01-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationGaz-System S.A., Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział Gdańsk
Attention OfDorota Zagórska
Addressul. Wałowa 47
TownGdansk
Postal Code80-858
Phone+48 587445480
Class Code71242000
Class DescriptionProject and design preparation, estimation of costs
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 31, 2020
Przedmiotem zamówienia są naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych, tłuczniowych, z destruktów asfaltowych) i obejmuje: profilowanie istniejących nawierzchni równiarkami samojezdnymi z wałowaniem, naprawy materiałami rodzimymi lub zamiennie materiałami...
View more
Deadline: Apr 3, 2020
Termomodernizacja ścian zewnętrznych – elewacji, izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie, os. Mickiewicza 3
View more
Deadline: Apr 1, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Budowa dróg wewnętrznych i chodników wraz z oświetleniem i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi do budynku komunalnego przy ul. Odrowąża w Warszawie”.2. Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis...
View more