Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice III/2784 v úseku Liberec, Horní Hanychov - Výpřež (SO 102) a dalších souvisejících stavebních objektů. V rámci rekonstrukce silnice ve směru od Výpřeže do Horního Hanychova, tzn. ve staničení 3,305 km (cca provozní staničení 11,111 km) - 6,300 km (cca provozní staničení 14,106 km) dojde k rekonstrukci povrchu vozovky, kdy po odfrézování stávajících asfaltových vrstev budou znovu položeny ložná a obrusná vrstva asfaltobetonu, přičemž v některých úsecích dojde k výměně celé konstrukce vozovky a úpravě podloží. Součástí zakázky je obnova a vhodné doplnění stávajícího odvodnění komunikace, kdy stávající propustky budou sanovány, doplněny o jímky a v případě havarijního stavu nebo kvůli nedostatečné kapacitě zcela rekonstruovány. Nově bude vybudován 1 nový propustek (SO 151), podél okrajů vozovek budou příkopy obnoveny, zpevněny nebo doplněny mělkými odvodňovacími rigoly a dlážděnými příkopy.

Extended TitleSilnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice III/2784 v úseku Liberec, Horní Hanychov - Výpřež (SO 102) a dalších souvisejících stavebních objektů. V rámci rekonstrukce silnice ve směru od Výpřeže do Horního Hanychova, tzn. ve staničení 3,305 km (cca provozní staničení 11,111 km) - 6,300 km (cca provozní staničení 14,106 km) dojde k rekonstrukci povrchu vozovky, kdy po odfrézování stávajících asfaltových vrstev budou znovu položeny ložná a obrusná vrstva asfaltobetonu, přičemž v některých úsecích dojde k výměně celé konstrukce vozovky a úpravě podloží. Součástí zakázky je obnova a vhodné doplnění stávajícího odvodnění komunikace, kdy stávající propustky budou sanovány, doplněny o jímky a v případě havarijního stavu nebo kvůli nedostatečné kapacitě zcela rekonstruovány. Nově bude vybudován 1 nový propustek (SO 151), podél okrajů vozovek budou příkopy obnoveny, zpevněny nebo doplněny mělkými odvodňovacími rigoly a dlážděnými příkopy. U nových propustků, které nenavazují na stávající vodoteč, budou vybudovány přelivné příkopy. Sjezdy na lesní cesty budou zrekonstruovány v celé tl. konstrukce, shodné s hlavní komunikací (III/2784), vč. zatrubnění.

Publication Date2020-07-29
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value69369300.00
OrganisationLiberecký kraj
Attention OfIng. Libor Vokas
AddressU Jezu 642/2a
TownLiberec
Postal Code461 80
Phone+420 485226438
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 2, 2020
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev. č. 360-016 na silnici II/360 v intravilánu obce Němčice. Most převádí silnici přes potok Zlatý pásek.Modernizace mostu ev. č. 360 - 016...
View more
Deadline: Oct 20, 2020
Výstavba obchvatu Doudleb n.O.. Obchvat je napojen na stávající silnici I/11 v km 81,019 provozního staničení a je ukončena napojením na stávající okružní křižovatku v km 84,061 provozního staničení. Trasa...
View more
Deadline: Oct 29, 2020
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající ve vybudování multifunkčního fotbalového stadionu v Hradci Králové.Součástí stavby, nikoli však výlučně, jsou:...
View more