Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice III/2784 v úseku Liberec, Horní Hanychov – Výpřež (SO 102) a dalších souvisejících stavebních objektů. V rámci rekonstrukce silnice ve směru od Výpřeže do Horního Hanychova, tzn. ve staničení 3,305 km (cca provozní staničení 11,111 km) – 6,300 km (cca provozní staničení 14,106 km) dojde k rekonstrukci povrchu vozovky, kdy po odfrézování stávajících asfaltových vrstev budou znovu položeny ložná a obrusná vrstva asfaltobetonu, přičemž v některých úsecích dojde k výměně celé konstrukce vozovky a úpravě podloží. Součástí zakázky je obnova a vhodné doplnění stávajícího odvodnění komunikace, kdy stávající propustky budou sanovány, doplněny o jímky a v případě havarijního stavu nebo kvůli nedostatečné kapacitě zcela rekonstruovány. Nově bude vybudován 1 nový propustek (SO 151), podél okrajů vozovek budou příkopy obnoveny, zpevněny nebo doplněny mělkými odvodňovacími rigoly a dlážděnými příkopy.

Extended TitleSilnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov
Changes
Section:
II.1.5
Previous text:

74 593 312,49

New text:

76 047 345,40

Section:
II.2.6
Previous text:

74 593 312,49

New text:

76 047 345,40

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-02-19
New text:
2020-03-20
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-02-19
New text:
2020-03-20
Deadline Date2020-03-20
Publication Date2020-02-14
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationLiberecký kraj
Attention OfIng. Libor Vokas
AddressU Jezu 642/2a
TownLiberec
Postal Code461 80
Phone+420 485226438
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-17

Roadworks

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice III/2784 v úseku Liberec, Horní Hanychov – Výpřež (SO 102) a dalších souvisejících stavebních objektů. V rámci rekonstrukce silnice ve směru od Výpřeže do Horního Hanychova, tzn. ve staničení 3,305 km (cca provozní staničení 11,111 km) – 6,300 km (cca provozní staničení 14,106 km) dojde k rekonstrukci povrchu vozovky, kdy po odfrézování stávajících asfaltových vrstev budou znovu položeny ložná a obrusná vrstva asfaltobetonu, přičemž v některých úsecích dojde k výměně celé konstrukce vozovky a úpravě podloží. Součástí zakázky je obnova a vhodné doplnění stávajícího odvodnění komunikace, kdy stávající propustky budou sanovány, doplněny o jímky a v případě havarijního stavu nebo kvůli nedostatečné kapacitě zcela rekonstruovány.

Extended TitleSilnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice III/2784 v úseku Liberec, Horní Hanychov – Výpřež (SO 102) a dalších souvisejících stavebních objektů. V rámci rekonstrukce silnice ve směru od Výpřeže do Horního Hanychova, tzn. ve staničení 3,305 km (cca provozní staničení 11,111 km) – 6,300 km (cca provozní staničení 14,106 km) dojde k rekonstrukci povrchu vozovky, kdy po odfrézování stávajících asfaltových vrstev budou znovu položeny ložná a obrusná vrstva asfaltobetonu, přičemž v některých úsecích dojde k výměně celé konstrukce vozovky a úpravě podloží. Součástí zakázky je obnova a vhodné doplnění stávajícího odvodnění komunikace, kdy stávající propustky budou sanovány, doplněny o jímky a v případě havarijního stavu nebo kvůli nedostatečné kapacitě zcela rekonstruovány.

Deadline Date2020-02-19
Publication Date2020-01-17
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value74593312.49
OrganisationLiberecký kraj
Attention OfIng. Libor Vokas
AddressU Jezu 642/2a
TownLiberec
Postal Code461 80
Phone+420 485226438
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 23, 2020
Účelem této veřejné zakázky je vybrat dodavatele k uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky potravin pro zvláštní lékařské...
View more
Deadline: Mar 20, 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektromagnetického měřiče vodivosti půdy pro bezkontaktní měření na více profilech najednou. Přístroj bude využit při výuce fyzickogegrafických a geologických praktických předmětů zaměřených na mapování a...
View more
Deadline: Mar 19, 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolní centrifugy pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
View more