Den här förfrågan avser en första etapp i ett större projekt där etapp 1 är nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende med 126 lägenheter, verksamhetslokaler och tillagningskök. I en andra etapp, som kommer att upphandlas separat, planeras för en ny vårdcentral och folktandvård i ytterligare ett nytt hus med gemensamhetslokaler som binder ihop etapperna i en sockelvåning.

Extended TitleNya Spannremmen 2 Kumla
Extended Description

Den här förfrågan avser en första etapp i ett större projekt där etapp 1 är nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende med 126 lägenheter, verksamhetslokaler och tillagningskök. I en andra etapp, som kommer att upphandlas separat, planeras för en ny vårdcentral och folktandvård i ytterligare ett nytt hus med gemensamhetslokaler som binder ihop etapperna i en sockelvåning.

Deadline Date2020-02-28
Publication Date2020-01-17
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKumla kommun
Attention OfMarie Villman
AddressStadshuset
TownKumla
Postal Code692 80
Class Code45211200
Class DescriptionSheltered housing construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Upphandling av om- och tillbyggnad av Eskilstuna tingsrätt.
View more
Deadline: Mar 29, 2020
Ramavtal golventreprenader inklusive materiel för olika typer av golv i fastigheter och bostäder.Beställare: Telge AB, Nykvarns Kommun och Salems Kommun
View more
Deadline: Mar 25, 2020
Upphandlingen avser huvuduppdrag gällande entreprenadmaskintjänster för skötsel av Borlänge Energis avfallsanläggning Fågelmyra.
View more