Доставка на хляб тип „Добруджа“ и „Типов“

Extended TitleДоставка на хляб за нуждите на болни и дежурен персонал
Extended Description

Доставка на хляб „Типов“ и „Добруджа“.

Publication Date2020-01-17
CountryBulgaria
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value13500.00
Organisation„Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД
Attention Ofорганизатор обществени поръчки
Addressбул. „Акад. Иван Гешов“ № 19
TownSofia
Postal Code1431
Phone+359 28054230
Fax+359 28054344
Class Code15811100
Class DescriptionBread
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

При изпълнение на поръчката следва да се извърши основен ремонт на улична мрежа район „Приморски“, гр. Варна:— основен ремонт на улична мрежа по плана на 6-и микрорайон, район „Приморски“, гр....
View more
При изпълнение на поръчката следва да се извърши основен ремонт на улична мрежа район „Одесос“, гр. Варна:— основен ремонт на улична мрежа район „Одесос“по плана на 1-ви микрорайон, гр. Варна...
View more
Deadline: Oct 19, 2020
Доставката включва следния фураж:1. Сочен фураж — ябълки.Фуражът следва да се достави до възложителя, а реколтата да е от 2020 г.Участниците следва да се съобразят с техническата спецификация,...
View more