Доставка на:

— раздел І — храна за пациенти (възрастни) и дежурен персонал,

— раздел ІІ — храна (детска и млечна кухня),

— раздел ІІІ — хранене при различни болестни състояния.

Extended TitleДоставка на готова храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал
Extended Description

Доставка на:

— раздел І — храна за пациенти (възрастни) и дежурен персонал,

— раздел ІІ — храна (детска и млечна кухня),

— раздел ІІІ — хранене при различни болестни състояния.

Publication Date2020-01-17
CountryBulgaria
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value100000.00
Organisation„Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД
Attention Ofорганизатор обществени поръчки
Addressбул. „Акад. Иван Гешов“ № 19
TownSofia
Postal Code1431
Phone+359 28054230
Fax+359 28054344
Class Code15894220
Class DescriptionHospital meals
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 24, 2020
Строително-монтажни работи на сгради на детски градини, находящи се на територията на община Велико Търново, по обособени позиции:— обособена позиция № 1 „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец“, гр....
View more
Deadline: Mar 23, 2020
Обособена позиция № 1: За подпорни стени на улица „24-ти май“. Изграждане на стоманобетонни подпорни стени по левия бряг на река Сивковска. Подпорна стена II — ляв бряг е с...
View more
Deadline: Mar 25, 2020
Настоящата обществена поръчка е свързана с доставка на машина за косене на тръстика с прилежащо оборудване, провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината, доставка на 3 бр....
View more