Dostawa wyposażenia technologicznego Centralnej Sterylizatorni w Grudziądzu.

Extended TitleDostawa wyposażenia technologicznego Centralnej Sterylizatorni w Grudziądzu
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-02-28
New text:
2020-03-06
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-02-28
New text:
2020-03-06
Deadline Date2020-03-06
Publication Date2020-02-18
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGrudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
Addressul. Rydygiera 15/17
TownGrudziądz
Postal Code86-300
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-28

Medical equipments

Dostawa wyposażenia technologicznego Centralnej Sterylizatorni w Grudziądzu.

Extended TitleDostawa wyposażenia technologicznego Centralnej Sterylizatorni w Grudziądzu
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-02-25
New text:
2020-02-28
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-02-25
New text:
2020-02-28
Deadline Date2020-02-28
Publication Date2020-01-28
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGrudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
Addressul. Rydygiera 15/17
TownGrudziądz
Postal Code86-300
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-17

Medical equipments

Dostawa wyposażenia technologicznego do Centralnej Sterylizatorni w Grudziądzu

Extended TitleDostawa wyposażenia technologicznego do Centralnej Sterylizatorni w Grudziądzu
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia technologicznego do Centralnej Sterylizatorni wraz z montażem i uruchomieniem oraz zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych dostosowujących obiekt do wymagań użytkownika, oferowanej technologii i obowiązujących przepisów wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Deadline Date2020-02-25
Publication Date2020-01-17
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGrudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
Addressul. Rydygiera 15/17
TownGrudziądz
Postal Code86-300
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 31, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach Kontraktu 3D.2/1 Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów – związanych bezpośrednio z budową odcinka prawostronnego obwałowania rzeki Biała w Tarnowie o...
View more
Deadline: Apr 6, 2020
Termomodernizacja ścian zewnętrznych – elewacji, izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie, os. Mickiewicza 13.
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:— zaprojektowanie drogi krajowej 44 klasy GP Obwodnica Oświęcimia, która przebiegać będzie po nowym śladzie, km 0+669,70 – km 9+714,42 (dowiązanie się do istniejącej DK44). Lokalizacja:...
View more