Με την προμήθεια αυτήν, ο Δήμος Σκύδρας πρόκειται να προμηθευτεί για αυτόν και τα νομικά πρόσωπά του συνολικά 12.700 λίτρα βενζίνης αμόλυβδης, 112.800 λίτρα πετρελαίου κίνησης, 277.500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης και 4.900 λίτρα λιπαντικών.

Extended TitleΠρομήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκύδρας.
Extended Description

Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Σκύδρας και συγκεκριμένα 12.000 λίτρα βενζίνης αμόλυβδης, 112.000 λίτρα πετρελαίου κίνησης και 33.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης.

Publication Date2020-08-31
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value357088.00
OrganisationΔήμος Σκύδρας
Attention OfΔήμος Σκύδρας
AddressΕθνικής Αντιστάσεως 20
TownSkydra
Postal Code585 00
Phone+00 302381351853
Fax+00 302381351852
Class Code09130000
Class DescriptionPetroleum and distillates
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 23, 2020
Αριθμός διακήρυξης: 106/2020Ηλεκτρονικός, ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας δορυφορικού και λοιπού εξοπλισμού, με σκοπό τη συγκρότηση 10 δορυφορικών τερματικών συστημάτων υψηλών ρυθμών μετάδοσης, μέσω του δορυφόρου Hellas-SAT3...
View more
Deadline: Oct 30, 2020
Προμήθεια ειδών πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία στην πολιτιστική κληρονομιά.
View more
Deadline: Oct 22, 2020
Ανοικτή δημόσια σύμβαση, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά ομάδα ειδών, για την προμήθεια σιδηρικών...
View more