Byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen er beliggende på matr. nr. 374 Udenbys Vester Kvarter som er omkranset af Ingerslevsgade, Skelbækgade og Kødboderne. Det opmålte areal for byggefeltet hvor Ny Skole i Kødbyen skal opføres udgør godt 8 000 m2 og indeholder for nuværende 8 bygninger.

Totalentreprisen ”NSK1_Byggemodning” omfatter i hovedtræk følgende ydelser i forbindelse med klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen: ledningsomlægning, miljø- og saneringsarbejder, nedrivningsarbejder, spuns og byggepladshegn, samt jordarbejder og grundvand. Totalentreprenørens arbejder for klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen afleveres i kote +1,5 og til dels indrammet af en indfatningsvæg placeret mindst 1,3 meter udenfor de tilladte byggelinjer for skolen – bortset fra ankerhoveder.

Extended TitleNy skole i Kødbyen – Byggemodning
Changes
Section:
II.1.5
Previous text:

Ingen markering

New text:

100 000 000 DKK.

Section:
II.2.6
Previous text:

Ingen markering

New text:

100 000 000 DKK.

Deadline Date2020-02-28
Publication Date2020-01-21
CountryDenmark
Procurement StatusAmended
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationByggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
Attention OfLasse Søager
AddressNyropsgade 3
TownCopenhagen
Postal Code1602
Phone+45 33663366
Class Code45111291
Class DescriptionSite-development work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-20

Site-development work

Byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen er beliggende på matr. nr. 374 Udenbys Vester Kvarter som er omkranset af Ingerslevsgade, Skelbækgade og Kødboderne. Det opmålte areal for byggefeltet hvor Ny Skole i Kødbyen skal opføres udgør godt 8 000 m2 og indeholder for nuværende 8 bygninger.

Totalentreprisen ”NSK1_Byggemodning” omfatter i hovedtræk følgende ydelser i forbindelse med klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen: ledningsomlægning, miljø- og saneringsarbejder, nedrivningsarbejder, spuns og byggepladshegn, samt jordarbejder og grundvand. Totalentreprenørens arbejder for klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen afleveres i kote +1,5 og til dels indrammet af en indfatningsvæg placeret mindst 1,3 meter udenfor de tilladte byggelinjer for skolen – bortset fra ankerhoveder.

Extended TitleNy skole i Kødbyen – Byggemodning
Extended Description

Københavns Kommune har med anlægsbevilling i 2018, besluttet at opføre en ny skole på hjørnet af Skel-bækgade og Ingerslevgade, i det sydligste hjørne af Den Hvide Kødby på Vesterbro. Skolen skal stå færdig og indflyttet til skolestart 2024.

Byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen er beliggende på matr. nr. 374 Udenbys Vester Kvarter som er omkranset af Ingerslevsgade, Skelbækgade og Kødboderne. Det opmålte areal for byggefeltet hvor Ny Skole i Kødbyen skal opføres udgør godt 8 000 m2 og indeholder for nuværende 5 bygninger.

Totalentreprisen ”NSK1_Byggemodning” omfatter i hovedtræk følgende ydelser i forbindelse med klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen: ledningsomlægning, miljø- og saneringsarbejder, nedrivningsarbejder, spuns og byggepladshegn, samt jordarbejder og grundvand. Totalentreprenørens arbejder for klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen afleveres i kote +1,5 og til dels indrammet af en indfatningsvæg placeret mindst 1,3 meter udenfor de tilladte byggelinjer for skolen – bortset fra ankerhoveder.

Deadline Date2020-02-28
Publication Date2020-01-20
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationByggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
Attention OfLasse Søager
AddressNyropsgade 3
TownCopenhagen
Postal Code1602
Phone+45 33663366
Class Code45111291
Class DescriptionSite-development work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Høring af kravspecifikationer og tilbudslister i forbindelse med det kommende udbud på puder til kørestole til kommunerne i KomUdbud.
View more
Deadline: Mar 16, 2020
Forbrugsvarer til hæmodialyse (dialysekanyler, akut katetre, permanent katetre, start-/slut-sæt og forbindingsskiftesæt samt lukkevæsker.
View more
Deadline: Mar 16, 2020
Fælles udbuddet vedrører ordregivers indkøb af varme- og kølebehandling, herunder varmeenheder og varmetæpper, til Region Nordjylland og Region Midtjylland.Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, der består af en rammeaftale, og...
View more