Byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen er beliggende på matr. nr. 374 Udenbys Vester Kvarter som er omkranset af Ingerslevsgade, Skelbækgade og Kødboderne. Det opmålte areal for byggefeltet hvor Ny Skole i Kødbyen skal opføres udgør godt 8 000 m2 og indeholder for nuværende 8 bygninger.

Totalentreprisen ”NSK1_Byggemodning” omfatter i hovedtræk følgende ydelser i forbindelse med klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen: ledningsomlægning, miljø- og saneringsarbejder, nedrivningsarbejder, spuns og byggepladshegn, samt jordarbejder og grundvand. Totalentreprenørens arbejder for klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen afleveres i kote +1,5 og til dels indrammet af en indfatningsvæg placeret mindst 1,3 meter udenfor de tilladte byggelinjer for skolen – bortset fra ankerhoveder.

Extended TitleNy skole i Kødbyen – byggemodning
Extended Description

Københavns Kommune har med anlægsbevilling i 2018, besluttet at opføre en ny skole på hjørnet af Skel-bækgade og Ingerslevgade, i det sydligste hjørne af Den Hvide Kødby på Vesterbro. Skolen skal stå færdig og indflyttet til skolestart 2024.

Byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen er beliggende på matr. nr. 374 Udenbys Vester Kvarter som er omkranset af Ingerslevsgade, Skelbækgade og Kødboderne. Det opmålte areal for byggefeltet hvor Ny Skole i Kødbyen skal opføres udgør godt 8 000 m2 og indeholder for nuværende 5 bygninger.

Totalentreprisen ”NSK1_Byggemodning” omfatter i hovedtræk følgende ydelser i forbindelse med klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen: ledningsomlægning, miljø- og saneringsarbejder, nedrivningsarbejder, spuns og byggepladshegn, samt jordarbejder og grundvand. Totalentreprenørens arbejder for klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen afleveres i kote +1,5 og til dels indrammet af en indfatningsvæg placeret mindst 1,3 meter udenfor de tilladte byggelinjer for skolen – bortset fra ankerhoveder

Publication Date2020-09-08
CountryDenmark
Procurement StatusAwarded
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value70218483.00
OrganisationByggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
Attention OfLasse Søager
AddressNyropsgade 3
TownCopenhagen
Postal Code1602
Phone+45 33663366
Class Code45111291
Class DescriptionSite-development work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 23, 2020
Dette udbud vedrører byggeopgaver i forbindelse med renovering for Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling 59 Galgebakken, beliggende i 2620 Albertslund.Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://portal.iprojekt.dk/Files/4817/14187Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter reglerne...
View more
Deadline: Oct 22, 2020
Projektet omfatter en totalrenovering på baggrund af en helhedsplan af 3 blokke i den almene boligbebyggelse Saltværkshuse. Saltværkshuse er opført i 1948 og bebyggelsen består af i alt 4 boligblokke.Den...
View more
Deadline: Dec 1, 2020
In 2018, all political parties in the Danish Parliament entered into an energy agreement to ensure the green transition and provide security for long term investments. As part of the...
View more