Nybyggnation av en åtta avdelningars förskola. Byggnaden upphörs i ett plan, ca 1800 m2 med tillhörande utemiljö, angöring parkering och tillagningskök. Entreprenaden kommer att genomföras som en utförandeentreprenad och upphandlingsformen är en generalentreprenad.

Extended Title8-avdelnings förskola i Falkenberg kommun
Extended Description

Nybyggnation av en åtta avdelningars förskola. Byggnaden upphörs i ett plan, ca 1800 m2 med tillhörande utemiljö, angöring parkering och tillagningskök. Entreprenaden kommer att genomföras som en utförandeentreprenad och upphandlingsformen är en generalentreprenad.

Publication Date2020-01-21
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationFalkenbergs kommun
Attention OfLinnéa Eriksson
AddressStadshuset
TownFALKENBERG
Postal Code311 80
Class Code45214100
Class DescriptionConstruction work for kindergarten buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 5, 2020
Upphandlingen avser ramavtal för underhålls- och reparationsåtgärder i beställarens fastighetsbestånd uppdelade i delområden.Inom respektive delområde ovan kommer tre entreprenörer att tilldelas ramavtal och rangordnas enligt rangordningsprincipen.
View more
Deadline: Nov 5, 2020
Avser ramavtal för byggentreprenader gällande renovering, ombyggnation och tillbyggnad (ROT) av alla typer av byggnader i hela Mimers fastighetsbestånd.Alla avropade entreprenader genomförs som totalentreprenader i partneringform..Tre entreprenörer kommer att tilldelas...
View more
Deadline: Nov 10, 2020
Projektet kommer att upphandlas som delad utförandeentreprenad därRespektive sidoentreprenad (E) i sig ska utgöra en generalentreprenad medAvseende på underentreprenader/underleverantörer. Följande entreprenader är föremål för denna upphandling:E1: Entreprenad för mark, husbyggnad,...
View more