Przebudowa ulicy Łąkowej w Św. Katarzynie oraz budowa i przebudowa 1 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach.

Extended Title„Przebudowa ulicy Łąkowej w Św. Katarzynie oraz budowa i przebudowa 1 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach”
Extended Description

Przebudowa ulicy Łąkowej w Św. Katarzynie oraz budowa i przebudowa 1 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-01-21
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGmina Siechnice
Attention OfKrystyna Choina
Addressul. Jana Pawła II 12
TownSiechnice
Postal Code55-011
Phone+48 717860921
Fax+48 717860907
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 25, 2020
Zamów. jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących...
View more
Deadline: Mar 25, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 17 000 m, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś: 1) wykonania dokumentacji projektowej...
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku dydaktycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Głębokiej w Lublinie wraz z parkingiem wewnętrznym i zagospodarowaniem terenu.Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w...
View more