Αντικείμενο της προμήθειας αποτελεί η προμήθεια πετρελαίου κίνησης ντίζελ και αμόλυβδης βενζίνης, σε οχήματα της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. στο πρατήριο του αναδόχου, πετρελαίου θέρμανσης στο κτίριο της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. και λιπαντικών, για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε., τα οποία θα παραδίδονται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. (Νότιο Πεδίο Δ.Ε.Η. Α.Ε).

Extended TitleΠρομήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, έτους 2020.
Extended Description

Αντικείμενο της προμήθειας αποτελεί η προμήθεια πετρελαίου κίνησης ντίζελ.

Deadline Date2020-02-26
Publication Date2020-01-21
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value147226.85
OrganisationΑνώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας
Address6ο χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
TownKozani
Postal Code501 00
Phone+30 2461045533
Fax+30 2461045532
Class Code09134100
Class DescriptionDiesel oil
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 19, 2020
Διακήρυξη δημόσιου, ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια καυσίμων (CPV: 09100000-0).
View more
Deadline: Mar 30, 2020
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED σε επιλεγμένους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο τη μείωση τής ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση...
View more
Deadline: Mar 19, 2020
Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, για την ανανέωση της εσωτερικής δικτυακής υποδομής των κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής, που βρίσκονται επί της Λ. Συγγρού 80 - 88 και Λ. Συγγρού 15 -...
View more