Upphandlingen avser nedanstående utrustning med tillhörande service för gränskontroll:

— Utrustning för fast installation vid/i passkur

— Utrustning för mobil användning

— Self service-kiosker

Extended TitleUtrustning för gränskontroll
Extended Description

Det finns ett behov av att bestämmelser för gränskontroll ska tillämpas på ett enhetligt sätt av alla tredjelandsmedborgare vid EU:s yttre gränser av myndigheter som är behöriga att utöva gränskontroller. För detta har EES-förordningen tagits fram. Denna trädde officiellt i kraft den 29 december 2017 som ett led i unionens gränsförvaltningsstrategi där också vikten av detta in- och utresesystem beskrivs. På nationell nivå innebär detta att Polismyndigheten ska ta fram en helt ny verksamhetsprocess för gränskontroll. Detta för att kunna fastställa rätten till vistelse inom territoriet.

Syftet med upphandlingen är att bidra till en förbättrad förvaltning av de yttre gränserna, förhindra irreguljär invandring och underlätta hanteringen av migrationsströmmar. Målet är även att systemet i tillämpliga fall ska bidra till identifiering av personer som inte uppfyller villkoren för längden på den tillåtna vistelsen på medlemstanternas territorium. Dessutom är syftet att systemet ska bidra till att terroristbrott och andra grova brott förebyggs, förhindras, upptäcks och utreds.

För att säkerställa att ovan behov och mål tillfredställs avser Polismyndigheten att upphandla:

— Utrustning för fast installation vid/i passkur

— Utrustning för mobil användning

— Self service-kiosker

Upphandlingen avser endast sådan utrustning som används vid gränskontroller. Utrustning för mobil användning kan även komma att användas för att utfärda sjömansviseringar, om utrustningen möjliggör det. Utrustning för fast installation kan även komma att användas för installation i bil, om utrustningen möjliggör det, som ett komplement till utrustning för mobil användning.

Kontraktsföremålet beskrivs utförligt av övrig upphandlingsdokumentation.

Deadline Date2020-03-13
Publication Date2020-01-22
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value16000000.00
OrganisationPolismyndigheten
Attention OfFredrik Strand
TownStockholm
Class Code35000000
Class DescriptionSecurity, fire-fighting, police and defence equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Järfälla kommun informerar med detta om att det under våren 2020 planeras för en annonsering av upphandling som avser att förbättra och modernisera den befintliga kulturscenen vid Jakobsbergskolan.Omfattningen kommer att...
View more
Deadline: Mar 16, 2020
Upphandlingen avser Polismyndighetens behov av hyresgästs-anpassningar (byggtjänster) innefattande reparationer, om- och tillbyggnadsarbeten och övrig byggverksamhet i region Öst.
View more
Deadline: Mar 16, 2020
Upphandlingen avser Polismyndighetens behov av hyresgästs-anpassningar (byggtjänster) innefattande reparationer, om- och tillbyggnadsarbeten och övrig byggverksamhet i region Nord.
View more