I samband med årsskiftet 2019/2020 kommer Högskolan Dalarna att upphandla en entreprenadorganisation för samverkan kring genomförandet av byggnation av nytt citycampus i Borlänge, härefter benämnt "projektet".

Projektet avses genomföras genom s.k partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022. Kontraktsspråk kommer att vara på svenska.

Upphandlingen kommer att innehålla option för beställaren med möjlighet att avbryta avtalet efter fas1.

Beräknat datum för annonsering av upphandling är under Januari 2020 det datumet kan komma att justeras.

Extended TitleOm- och tillbyggnad för Högskolan Dalarna Citycampus, Borlänge
Extended Description

I samband med årsskiftet 2019/2020 kommer Högskolan Dalarna att upphandla en entreprenadorganisation för samverkan kring genomförandet av byggnation av nytt citycampus i Borlänge, härefter benämnt "projektet".

Projektet avses genomföras genom s.k partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022. Kontraktsspråk kommer att vara på svenska.

Upphandlingen kommer att innehålla option för beställaren med möjlighet att avbryta avtalet efter fas1.

Beräknat datum för annonsering av upphandling är 2019-12-13 det datumet kan komma att justeras.

NY INFORMATION 2020-01-22 !

Arbetet med förfrågningsundelaget fortgår, planerad annonsering har flyttats fram till februari månad. En konsekvens av detta är att alla aktiviteter i samband med upphandlingen skjuts framåt något.

KOMPLETTERANDE UPPGIFTER! Högskolan Dalarna har ambitionen att vara en god beställare och har mot bakgrund av bl a synpunkter från marknaden valt att begränsa omfattningen av innehållet i den aktuella upphandlingen. Genom att endast upphandla en Totalentreprenör, inom ramen för den planerade upphandlingen, bedöms anbudsgivarnas insats i upphandlingsskedet minska. Den aktuella upphandlingen kommer således att begränsas till att endast omfatta organisation för Totalentreprenör (TE) och ej Underentreprenörer. Upphandlingen kommer bl a att omfatta TE beskrivning av arbetssätt för inköp och samverkan med UE under såväl projektering som produktion.

Publication Date2020-01-24
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value300000000
OrganisationHÖGSKOLAN DALARNA
Attention OfHenry Lacis
AddressHögskolegatan 2
TownFalun
Postal Code791 88
Phone+46 732076083
Class Code45111100
Class DescriptionDemolition work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 5, 2020
Upphandlingen avser ramavtal för underhålls- och reparationsåtgärder i beställarens fastighetsbestånd uppdelade i delområden.Inom respektive delområde ovan kommer tre entreprenörer att tilldelas ramavtal och rangordnas enligt rangordningsprincipen.
View more
Deadline: Nov 5, 2020
Avser ramavtal för byggentreprenader gällande renovering, ombyggnation och tillbyggnad (ROT) av alla typer av byggnader i hela Mimers fastighetsbestånd.Alla avropade entreprenader genomförs som totalentreprenader i partneringform..Tre entreprenörer kommer att tilldelas...
View more
Deadline: Nov 10, 2020
Projektet kommer att upphandlas som delad utförandeentreprenad därRespektive sidoentreprenad (E) i sig ska utgöra en generalentreprenad medAvseende på underentreprenader/underleverantörer. Följande entreprenader är föremål för denna upphandling:E1: Entreprenad för mark, husbyggnad,...
View more