Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 274 051 sztuk jednofazowych i 319 459 sztuk trójfazowych liczników zdalnego odczytu oraz 29 670 sztuk modemów komunikacji zastępczej GSM.

Extended TitleZakup liczników liczników zdalnego odczytu 2020–2021
Extended Description

Sukcesywna dostawa 155 527 sztuk jednofazowych i 182 778 sztuk trójfazowych liczników, zdalnego odczytu oraz 17 800 sztuk modemów komunikacji zastępczej GSM.

Deadline Date2020-07-15
Publication Date2020-01-27
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationEnerga-Operator S.A.
Attention OfStanisław Hejna
Addressul. Marynarki Polskiej 130
TownGdansk
Postal Code80-557
Class Code38551000
Class DescriptionEnergy meters
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 25, 2020
Zamów. jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących...
View more
Deadline: Mar 25, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 17 000 m, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś: 1) wykonania dokumentacji projektowej...
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku dydaktycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Głębokiej w Lublinie wraz z parkingiem wewnętrznym i zagospodarowaniem terenu.Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w...
View more