Przedmiotem zamówienia są: usługi ogrodnicze w zakresie:

Część I: pielęgnacja drzew (około 660 szt.), krzewów (około 800 szt.); wycinka drzew – zgodnie z Decyzjami Marszałka, awaryjna wycinka drzew „wiatrołomów” (około 237 szt.), wywóz gałęzi po nieprzewidzianych zjawiskach atmosferycznych (około 80 m3), zakup/montaż ławek parkowych (około 30 szt.), zakup/montaż stojaków na rowery (około 50 szt.) na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;

Część II: nasadzenia drzew (około 220 szt.) i krzewów (około 20 000,00 szt.), zakup/montaż siatki ogrodzeniowej (około 5 000 m2), zakup/montaż palików (około 6 000 szt.) rekultywacja trawników (około 15 000,00 m2), usuwania chwastów w tym pielenie (około 500 m2), nawadnianie terenów (około 250 m3), zakup kory (około 350 m3) na terenie zarządzanym przez ZGN Bielany m.st. Warszawy.

Extended TitleUsługi ogrodnicze, zakup/montaż koszy na śmieci, ławek parkowych oraz montaż stojaków na rowery.
Extended Description

Usługi ogrodnicze w zakresie:

Część I: pielęgnacja drzew (około 660 szt.), krzewów (około 800 szt.); wycinka drzew – zgodnie z Decyzjami Marszałka, awaryjna wycinka drzew „wiatrołomów” (około 237 szt.), wywóz gałęzi po nieprzewidzianych zjawiskach atmosferycznych (około 80 m3), zakup/montaż ławek parkowych (około 30 szt.), zakup/montaż stojaków na rowery (około 50 szt.) na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Deadline Date2020-04-02
Publication Date2020-01-29
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value325484.80
OrganisationZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany
Attention OfJoanna Czarnecka
AddressGrębałowskiej 23/25
TownWarsaw
Postal Code01-808
Class Code77211400
Class DescriptionTree-cutting services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 25, 2020
Zamów. jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących...
View more
Deadline: Mar 25, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 17 000 m, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś: 1) wykonania dokumentacji projektowej...
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku dydaktycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Głębokiej w Lublinie wraz z parkingiem wewnętrznym i zagospodarowaniem terenu.Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w...
View more