Przedmiotem zamówienia są usługi ogrodnicze w zakresie:

— część I: pielęgnacja drzew (około 660 szt.), krzewów (około 800 szt.); wycinka drzew – zgodnie z decyzjami marszałka, awaryjna wycinka drzew „wiatrołomów” (około 237 szt.), wywóz gałęzi po nieprzewidzianych zjawiskach atmosferycznych (około 80 m3), zakup/montaż ławek parkowych (około 30 szt.), zakup/montaż stojaków na rowery (około 50 szt.) na terenie zarządzanym przez ZGN w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,

— część II: nasadzenia drzew (około 220 szt.) i krzewów (około 20 000,00 szt.), zakup/montaż siatki ogrodzeniowej (około 5 000 m2), zakup/montaż palików (około 6 000 szt.), rekultywacja trawników (około 15 000,00 m2), usuwanie chwastów, w tym pielenie (około 500 m2), nawadnianie terenów (około 250 m3), zakup kory (około 350 m3) na terenie zarządzanym przez ZGN Bielany m.st. Warszawy.

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:

— załączniku nr 1a do SIWZ — „Opis przedmiotu zamówienia – część I”,

— załączniku ...

Extended TitleUsługi ogrodnicze, zakup/montaż koszy na śmieci, ławek parkowych oraz montaż stojaków na rowery.
Extended Description

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi ogrodnicze w zakresie:

część I: pielęgnacja drzew (około 660 szt.), krzewów (około 800 szt.); wycinka drzew – zgodnie z decyzjami marszałka, awaryjna wycinka drzew „wiatrołomów” (około 237 szt.), wywóz gałęzi po nieprzewidzianych zjawiskach atmosferycznych (około 80 m3), zakup/montaż ławek parkowych (około 30 szt.), zakup/montaż stojaków na rowery (około 50 szt.) na terenie zarządzanym przez ZGN w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:

— załączniku nr 1a do SIWZ — „Opis przedmiotu zamówienia – część I”,

— załączniku nr 1b do SIWZ — „Opis przedmiotu zamówienia – część II”,

— załączniku nr 2 do SIWZ — „Istotne postanowienia umowy”.

Publication Date2020-07-03
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value771858.50
OrganisationZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Attention OfZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Addressul. Grębałowska 23/25
TownWarsaw
Postal Code01-808
Phone+48 2286705200
Fax+48 2286705200
Class Code77211500
Class DescriptionTree-maintenance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 29, 2020
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki wg wymienionych niżej części: zadania 1–22. Ww. części przedmiotu zam. zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach parametrów” stanowiącym...
View more
Deadline: Sep 30, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach realizowanego projektu: „Wczesne leczenie rituximabem dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym ang. Ericons – Early Rituximab in Childhood...
View more
Deadline: Oct 5, 2020
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice oraz wymiana legalizacyjna i montaż nowych wodomierzy.
View more