Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem inwestycji oraz zakresem stanowi załącznik nr 1.

Extended TitleWykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-24
New text:
2020-07-24
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-04-24
New text:
2020-07-24
Deadline Date2020-07-24
Publication Date2020-04-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Warmińsko Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Attention OfDagmara Ciesielska-Jasińska
Addressul. Pstrowskiego 28 b
TownOlsztyn
Postal Code10-602
Phone+48 895261954
Fax+48 895399876
Class Code71322000
Class DescriptionEngineering design services for the construction of civil engineering works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-23

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem inwestycji oraz zakresem stanowi załącznik nr 1.

Extended TitleWykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-03-24
New text:
2020-04-24
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-03-24
New text:
2020-04-24
Deadline Date2020-04-24
Publication Date2020-03-23
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Warmińsko-Mazurskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Attention OfDagmara Ciesielska-Jasińska
Addressul. Pstrowskiego 28 b
TownOlsztyn
Postal Code10-602
Phone+48 895261954
Fax+48 895399876
Class Code71322000
Class DescriptionEngineering design services for the construction of civil engineering works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-12

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem inwestycji oraz zakresem stanowi załącznik nr 1.

Extended TitleWykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-03-10
New text:
2020-03-24
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-03-10
New text:
2020-03-24
Deadline Date2020-03-24
Publication Date2020-03-12
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewództwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Attention OfDagmara Ciesielska-Jasińska
Addressul. Pstrowskiego 28 b
TownOlsztyn
Postal Code10-602
Phone+48 895261954
Fax+48 895399876
Class Code71322000
Class DescriptionEngineering design services for the construction of civil engineering works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 7, 2020
Zamówienie obejmuje przebudowę obiektów małej retencji górskiej dla zadania realizowanego w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projektu: „Kompleksowy projekt...
View more
Deadline: Jul 10, 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych budowy i rozbudowy DW 614. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń. Zakres...
View more
Deadline: Jul 9, 2020
Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną ilość znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1) ogłoszenia: Budowa trasy rowerowej wzdłuż przekopu Wisły od Świbna do granicy miasta Gdańska (biegnącej...
View more