Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów służbowych eksploatowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Extended TitleDostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu, Zadanie nr 24 Opel Corsa
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów służbowych eksploatowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podane ilości asortymentu w opisie przedmiotu zamówienia, należy traktować jako wielkość przybliżoną. Ilość Zamawianego asortymentu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, bez prawa do roszczeń po stronie Wykonawcy. Przedmiot zamówienia będzie zamawiany partiami, które w treści umowy określane są jako „jednorazowe zamówienie”, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wielkość „jednorazowego zamówienia” zostanie każdorazowo uzgodniona poprzez pisemne zgłoszenie w terminie do 3 dni przed odbiorem licząc od chwili zgłoszenia. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie sukcesywnie partiami transportem własnym Zamawiającego ze wskazanego przez Wykonawcę punktu znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Opola lub Wykonawca dostarczy zamówione części do trzech dni od zgłoszenia, przesłanego przez Zamawiającego faksem na numer Wykonawcy, na adres Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95, 45-232 Opole, POLSKA.

Deadline Date2020-04-02
Publication Date2020-02-05
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKomenda Wojewódzka Policji w Opolu
Attention OfEugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
Addressul. Korfantego 2
TownOpole
Postal Code45-077
Phone+48 774222673
Fax+48 774222114
Class Code34300000
Class DescriptionParts and accessories for vehicles and their engines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 25, 2020
Zamów. jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących...
View more
Deadline: Mar 25, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 17 000 m, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś: 1) wykonania dokumentacji projektowej...
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku dydaktycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Głębokiej w Lublinie wraz z parkingiem wewnętrznym i zagospodarowaniem terenu.Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w...
View more