Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Miljöfordon 23337, Miljöfordon

Extended TitleKonkurrensutsättning av Miljöfordon 23337, Miljöfordon
Extended Description

Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Miljöfordon 23337, Miljöfordon

Publication Date2020-06-15
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value5000000.00
OrganisationAle Kommun
TownAlafors
Class Code34100000
Class DescriptionMotor vehicles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-10

Motor vehicles

Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunens behov av fabriksnya personbilar, lätta lastbilar, transportbilar och minibussar för upp till åtta (8) passagerare. Elektronisk metod för upphandlingen är ett dynamiskt inköpssystem där leverantörer ges möjlighet att ansöka om att få delta i systemet. Antalet anbudssökande som får delta i systemet är inte begränsat. Syftet med inköpssystemet är att kunna följa marknadens snabba utveckling av miljöfordon och tillvarata konkurrensen vid avropstillfället.

Extended TitleMiljöfordon
Extended Description

Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunens behov av fabriksnya personbilar, lätta lastbilar, transportbilar och minibussar för upp till åtta (8) passagerare. Elektronisk metod för upphandlingen är ett dynamiskt inköpssystem där leverantörer ges möjlighet att ansöka om att få delta i systemet. Antalet anbudssökande som får delta i systemet är inte begränsat. Syftet med inköpssystemet är att kunna följa marknadens snabba utveckling av miljöfordon och tillvarata konkurrensen vid avropstillfället.

Deadline Date2025-04-30
Publication Date2020-02-10
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationAle Kommun
TownAlafors
Class Code34100000
Class DescriptionMotor vehicles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 15, 2021
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) avser upphandla ett nytt kassasystem som ska införas på myndighetens samtliga arenor.
View more
Deadline: Aug 31, 2021
Sundsvalls kommun upphandlar klienthårdvara inklusive finansiering för datorarbetsplats för administrativ personal och skola. Option för tillhandahålla produktnära tjänster som livscykelhanterign och applikationspaktering.
View more
Deadline: Sep 5, 2021
Karolinska Universitetssjukhuset eftersöker en fristående Pharma-autoklav för GMP-verksamhet. Pharma-Autoklaven ska vara designad, tillverkad, testad, dokumenterad och uppfylla nuvarande euGMP regler samt GAMP 5.Föremål för upphandlingKarolinska Universitetssjukhuset (hädanefter kallat Karolinska) eftersöker...
View more