Hibab avser att via dotterbolag, Hässleholm Norra Station AB, nyproducera kontor på Norra Station, Norra Stationsgatan 4A. Uppförandet via totalentreprenad av Hus M4 avser nyproduktion av källare, 3 våningar kontorslokaler ovan mark samt vind. Nybyggnadsarea ca: 4 500 kvm BTA och bearbetad markyta ca 1 500 kvm. Byggstart beräknas till den 1.8.2020 och slutbesiktning senast 30.11.2021.

Beställaren planerar för ett KFU1 (kompletterande förfrågningsunderlag 1), med publicering 24.3.2020. KFU1 avser invändig hyresgästanpassning till en hyresgäst i samtliga våningsplan.

Extended TitleNorra Station Hus M4, Verkstaden 9, Hässleholm
Extended Description

Hibab avser att via dotterbolag, Hässleholm Norra Station AB, nyproducera kontor på Norra Station, Norra Stationsgatan 4A. Uppförandet via totalentreprenad av Hus M4 avser nyproduktion av källare, 3 våningar kontorslokaler ovan mark samt vind. Nybyggnadsarea ca: 4 500 kvm BTA och bearbetad markyta ca 1 500 kvm. Byggstart beräknas till den 1.8.2020 och slutbesiktning senast 30.11.202.

Beställaren planerar för ett KFU1 (kompletterande förfrågningsunderlag 1), med publicering 24.3.2020. KFU1 avser invändig hyresgästanpassning till en hyresgäst i samtliga våningsplan.

Deadline Date2020-04-15
Publication Date2020-02-14
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value65000000.00
OrganisationHässleholms Industribyggnads AB
Attention OfKent Johannesson
AddressNorra stationsgatan 2A
TownHässleholm
Postal Code281 48
Phone+46 451268166
Class Code45213150
Class DescriptionOffice block construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 4, 2020
Uppdraget avser Generalentreprenad för nybyggnad av ny Grundsärskola i Märsta, ca 3583 Kvm.
View more
Deadline: Apr 30, 2020
Denna ramavtalsupphandling avser ventilationsarbeten i form av underhållsarbeten och mindre entreprenader vid samtliga av SISAB:s fastigheter.Ramavtal kommer att träffas med tre (3) entreprenörer som ska täcka SISAB:s behov.
View more
Deadline: May 11, 2020
Campus Albano ska bli ett hållbart campus och vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm för över 10 000 studenter och forskare. Svenska bostäder ska i detta projekt uppföra upp...
View more