Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové lávky přes řeku Labe, jejímž hlavním účelem je umožnění bezpečné mimoúrovňové pěší a cyklistické dopravy mezi centrem města a Zálabím. Konstrukci lávky tvoří dva velmi ploché, vně skloněné oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. V krajních částech lávky mimo oblouk je mostovka podepřena pomocí mezilehlých pilířů a uložena na opěrách. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úprava zpevněných ploch u opěr a na levém břehu Labe, přeložka vodovodu a veřejného osvětlení, osvětlení lávky a oblouku a další terénní a vegetační úpravy. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Extended TitleLávka přes Labe v Nymburce
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-23
New text:
2020-04-24
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-04-23
New text:
2020-04-24
Section:
IV.1.6
Previous text:

Bude použita elektronická aukce: NE

New text:

Bude použita elektronická aukce: ANO

Section:
IV.1.6
Previous text:

Uveďte další informace o elektronické aukci:

New text:

Uveďte další informace o elektronické aukci: Dle bodu 13.4. zadávací dokumentace.

Deadline Date2020-04-24
Publication Date2020-03-31
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMěsto Nymburk
Attention OfBc. Filip Haferník
AddressNáměstí Přemyslovců 163/20
TownNymburk
Postal Code288 28
Phone+420 595170938
Class Code45221113
Class DescriptionFootbridge construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-13

Footbridge construction work

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové lávky přes řeku Labe, jejímž hlavním účelem je umožnění bezpečné mimoúrovňové pěší a cyklistické dopravy mezi centrem města a Zálabím. Konstrukci lávky tvoří dva velmi ploché, vně skloněné oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. V krajních částech lávky mimo oblouk je mostovka podepřena pomocí mezilehlých pilířů a uložena na opěrách. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úprava zpevněných ploch u opěr a na levém břehu Labe, přeložka vodovodu a veřejného osvětlení, osvětlení lávky a oblouku a další terénní a vegetační úpravy. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Extended TitleLávka přes Labe v Nymburce
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-16
New text:
2020-04-23
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-04-16
New text:
2020-04-23
Deadline Date2020-04-23
Publication Date2020-03-13
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMěsto Nymburk
Attention OfBc. Filip Haferník
AddressNáměstí Přemyslovců 163/20
TownNymburk
Postal Code288 28
Phone+420 595170938
Class Code45221113
Class DescriptionFootbridge construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-04

Footbridge construction work

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové lávky přes řeku Labe, jejímž hlavním účelem je umožnění bezpečné mimoúrovňové pěší a cyklistické dopravy mezi centrem města a Zálabím. Konstrukci lávky tvoří dva velmi ploché, vně skloněné oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. V krajních částech lávky mimo oblouk je mostovka podepřena pomocí mezilehlých pilířů a uložena na opěrách. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úprava zpevněných ploch u opěr a na levém břehu Labe, přeložka vodovodu a veřejného osvětlení, osvětlení lávky a oblouku a další terénní a vegetační úpravy. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Extended TitleLávka přes Labe v Nymburce
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-13
New text:
2020-04-16
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-04-13
New text:
2020-04-16
Deadline Date2020-04-16
Publication Date2020-03-04
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMěsto Nymburk
Attention OfBc. Filip Haferník
AddressNáměstí Přemyslovců 163/20
TownNymburk
Postal Code288 28
Phone+420 595170938
Class Code45221113
Class DescriptionFootbridge construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-18

Footbridge construction work

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové lávky přes řeku Labe, jejímž hlavním účelem je umožnění bezpečné mimoúrovňové pěší a cyklistické dopravy mezi centrem města a Zálabím. Konstrukci lávky tvoří 2 velmi ploché, vně skloněné oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. V krajních částech lávky mimo oblouk je mostovka podepřena pomocí mezilehlých pilířů a uložena na opěrách. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úprava zpevněných ploch u opěr a na levém břehu Labe, přeložka vodovodu a veřejného osvětlení, osvětlení lávky a oblouku a další terénní a vegetační úpravy. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Extended TitleLávka přes Labe v Nymburce
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové lávky přes řeku Labe, jejímž hlavním účelem je umožnění bezpečné mimoúrovňové pěší a cyklistické dopravy mezi centrem města a Zálabím. Konstrukci lávky tvoří 2 velmi ploché, vně skloněné oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. V krajních částech lávky mimo oblouk je mostovka podepřena pomocí mezilehlých pilířů a uložena na opěrách. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úprava zpevněných ploch u opěr a na levém břehu Labe, přeložka vodovodu a veřejného osvětlení, osvětlení lávky a oblouku a další terénní a vegetační úpravy. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Deadline Date2020-04-13
Publication Date2020-02-18
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value105180736.00
OrganisationMěsto Nymburk
Attention OfBc. Filip Haferník
AddressNáměstí Přemyslovců 163/20
TownNymburk
Postal Code288 28
Phone+420 595170938
Class Code45221113
Class DescriptionFootbridge construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 4, 2020
Předmětem plnění je vybudování nového podchodu v ose stávajícího a jehoProdloužení, realizace nové ZKPP v dopravních kolejích v oblasti podchodu,Rekonstrukce kusých manipulačních kolejí na severním zhlaví, rekonstrukceNástupišť, vybudování přístupového chodníku...
View more
Deadline: May 5, 2020
Stavba řeší rekonstrukci stávající železniční tratě v úseku km 343,459 (evidenční staničení km 343,447) - km 347,308. Začátek stavby se nachází ve směru od Českých Budějovic před vjezdovým obloukem železniční...
View more
Deadline: Apr 9, 2020
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - II. etapa". Jedná se o II. etapu rekonstrukce silnice II/299 15 (investice Královéhradeckého kraje) a...
View more