1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem.

2. Wymagania dotyczące maszyny/pojazdu:

1) fabrycznie nowy model aktualnie wytwarzany przez producenta;

2) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2018.1990 t.j. z 17.10.2018) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;

3) nieużywany, technicznie sprawny.

Extended Title„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn–Mazury (II)”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-06-08
New text:
2020-07-14
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-06-08
New text:
2020-07-14
Deadline Date2020-07-14
Publication Date2020-05-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWarmia i Mazury Sp. z o.o.
Attention OfWarmia i Mazury Sp. z o.o.
AddressSzymany 150
TownSzczytno
Postal Code12-100
Phone+48 895443400
Fax+48 897222776
Class Code34142100
Class DescriptionElevator-platforms trucks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-24

Elevator-platforms trucks

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem.

2. Wymagania dotyczące maszyny/pojazdu:

1) fabrycznie nowy model aktualnie wytwarzany przez producenta;

2) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.2018.1990 t.j. z 17.10.2018) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;

3) nieużywany, technicznie sprawny.

Extended Title„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury (II)”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-05-08
New text:
2020-06-08
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-05-08
New text:
2020-06-08
Deadline Date2020-06-08
Publication Date2020-04-24
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWarmia i Mazury sp. z o.o.
Attention OfWarmia i Mazury sp. z o.o.
AddressSzymany 150
TownSzczytno
Postal Code12-100
Phone+48 895443400
Fax+48 897222776
Class Code34142100
Class DescriptionElevator-platforms trucks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-01

Elevator-platforms trucks

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem.

2. Wymagania dotyczące maszyny/pojazdu:

1) fabrycznie nowy model aktualnie wytwarzany przez producenta;

2) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych; w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2018.1990 t.j. z 17.10.2018) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;

3) nieużywany, technicznie sprawny.

Extended Title„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn–Mazury (II)”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-07
New text:
2020-05-08
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-04-07
New text:
2020-05-08
Deadline Date2020-05-08
Publication Date2020-04-01
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWarmia i Mazury Sp. z o.o.
Attention OfWarmia i Mazury Sp. z o.o.
AddressSzymany 150
TownSzczytno
Postal Code12-100
Phone+48 895443400
Fax+48 897222776
Class Code34142100
Class DescriptionElevator-platforms trucks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-17

Elevator-platforms trucks

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem.

2. Wymagania dotyczące maszyny/pojazdu:

1) fabrycznie nowy model aktualnie wytwarzany przez producenta;

2) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych,

w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2018.1990 t.j. z 17.10.2018) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

3) nieużywany, technicznie sprawny.

Extended Title„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn–Mazury (II)”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-03-23
New text:
2020-04-07
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-03-23
New text:
2020-04-07
Deadline Date2020-04-07
Publication Date2020-03-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWarmia i Mazury Sp. z o.o.
Attention OfWarmia i Mazury Sp. z o.o.
AddressSzymany 150
TownSzczytno
Postal Code12-100
Phone+48 895443400
Fax+48 897222776
Class Code34142100
Class DescriptionElevator-platforms trucks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-06

Elevator-platforms trucks

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem.

2. Wymagania dotyczące maszyny/pojazdu:

1) fabrycznie nowy model aktualnie wytwarzany przez producenta,

2) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 17.10.2018) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

3) nieużywany, technicznie sprawny.

Extended Title„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury (II)”
Changes
Section:
II.1.5
Previous text:

1 970 000.00 EUR

New text:

456 896.35 EUR

Section:
II.2.6
Previous text:

197 000.00 EUR

New text:

456 896.35 EUR

Deadline Date2020-03-23
Publication Date2020-03-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWarmia i Mazury Sp. z o.o.
Attention OfWarmia i Mazury Sp. z o.o.
AddressSzymany 150
TownSzczytno
Postal Code12-100
Phone+48 895443400
Fax+48 897222776
Class Code34142100
Class DescriptionElevator-platforms trucks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 30, 2020
Podstawowym celem inwestycji polegającej na budowie obiektu małej retencji jest powstrzymanie odpływu wód poprzez podniesienie rzędnej piętrzenia wód znajdujących się w rowie melioracyjnym bez nazwy za pomocą projektowanego przepustu z...
View more
Deadline: Jul 3, 2020
Rozbudowa bocznicy kolejowej
View more
Deadline: Jun 22, 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
View more