Det forestående udbud er en del af det samlede projekt benævnt "Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter fase 2 og 3", der omfatter nybyggeri på en række af Hærens etablissementer fordelt i hele landet.

Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) er et langsigtet faseopdelt projekt, der består af en række delprojekter, som skal være med til at sikre et kvalitetsløft af Hærens faciliteter i form af bade-, omklædnings- og materielfaciliteter samt forbedrede garageforhold for Hærens vitale, sensitive og teknisk tunge køretøjer ved opførelse af en række nye standardgarager, værkstedsfaciliteter og mandskabsfaciliteter.

I MHMM fase 2 og 3 udbydes bygge- og anlægsarbejder i hovedentreprise på 8 etablissementer i 8 separate EU-udbud. Nærværende udbud af bygge- og anlægsarbejder på Skive Kaserne forventes offentliggjort den 4.3.2020. Næstkommende udbud af bygge- og anlægsarbejder på Holstebro Kaserne forventes offentliggjort medio marts 2020.

Extended TitleBegrænset udbud af hovedentreprise vedr. Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) fase 2 og 3 på 535. Skive Kaserne
Extended Description

Udbuddet dækker hovedentreprisen i forbindelse med gennemførelsen af Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) - fase 2 og 3 på Skive Kaserne og omfatter følgende:

— Etablering af en bygning med konstruktionsfaciliteter til Forsvarets Konstruktionsenhed (bygning 135). Bygningen indeholder undervisnings- og værkstedsfaciliteter, som indrettes i en standardgarage i én etage. I tilknytning hertil etableres 3 etager med kontorarbejdspladser, mødelokale, undervisningsrum, omklædningsfaciliteter, baderum, toiletter, depot og rengøringsrum samt teknikrum. I alt ca. 2 100 m2,

— 2 standardgarager (bygning 136 og 137). Bygningen indeholder en standardgarage i én etage. I tilknytning hertil etableres 2 etager med kontorarbejdspladser, mødelokale, depot- og rengøringsrum, toiletter samt teknikrum. I alt ca. 2 000 m2 pr. bygning,

— Endvidere etableres nye parkeringsarealer (anlæg 138 og 139) omfattende ca. 1 700 m2 + 8 500 m2, nyt tankanlæg (anlæg 68A) samt en ny fjernvarmeledning gennem kasernens garageområde.

Publication Date2020-02-27
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value100000000.00
OrganisationForsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Attention OfChristian Enemark
AddressArsenalvej 55
TownHjørring
Postal Code9800
Phone+45 41322260
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 26, 2020
Opgaven omfatter byggemodning af Havne Øen, Esbjerg Strand og etablering af pladser på Havneøen og Tage Sørensens Plads.
View more
Deadline: May 7, 2020
Udbuddet omfatter levering af økologisk personalefrugt til ordregivers forskellige adresser i hovedstadsområdet samt i Hillerød.Der udbydes én rammeaftale med én leverandør.Tryk her https://permalink.mercell.com/127325261.aspx
View more
Deadline: May 22, 2020
Udbuddet vedrører levering af kaffe, te og tilbehørsprodukter samt kaffemaskiner/-automater (køb og leje) og service til nedenstående kommuner under Jysk Fællesindkøb.Delaftale 1:— Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup— Mariagerfjord Kommune,...
View more