Sloopwerkzaamheden voor 85 % en nieuwbouw voor 8 % voltooid. Resterende werkzaamheden aanbesteed via Nationale openbare aanbestedingsprocedure werken. Gunningscriterium ‘laagste prijs’. Aanbesteding in één perceel voor bouwkundige werkzaamheden en elektrotechnische installaties. Werktuigbouwkundige installaties worden apart aanbesteed. De coördinatie hiervan maakt onderdeel uit van deze uitvraag. Geschiktheidseisen: ervaring met:

1. nieuwbouw utiliteitsgebouw;

2. uitbreiding utiliteitsgebouw;

3. aansluiting op bestaand gebouw;

4. renovatie monumentaal gebouw; en

5. binnenstedelijk bouwen.

Aantonen d.m.v. tevredenheidsverklaring door opdrachtgever. Ook geldt een omzeteis netto B&U omzet: gem. jaaromzet afgelopen drie boekjaren min. 6 000 000,- EUR excl. btw.

23.3.2020 t/m 25.3.2020: schouw op bouwlocatie. Start werkzaamheden vanaf 1.9.2020. Opleverdatum 18.6.2021. Aannemer dient op alle (ook reeds uitgevoerde) werkzaamheden garantie te geven. Uitgezonderd palen en fundering.

Extended TitleAanbesteding werken renovatie en uitbreiding Galvanischool Den Haag
Extended Description

Sloop: 485 m2 bvo. Renovatie: 1 513 m2 bvo. Nieuwbouw: 1 190 m2 bvo.

Deadline Date2020-05-18
Publication Date2020-03-24
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Organisation"De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Attention OfLaura Swinkels
AddressJohanna Westerdijkplein 1
TownThe Hague
Postal Code2521 EN
Phone+31 682702934
Class Code45214210
Class DescriptionPrimary school construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-27

Primary school construction work

Sloopwerkzaamheden voor 85 % en nieuwbouw voor 8 % voltooid. Resterende werkzaamheden aanbesteed via nationale openbare aanbestedingsprocedure Werken. Gunningscriterium "laagste prijs". Aanbesteding in 1 perceel voor bouwkundige werkzaamheden en elektrotechnische installaties. Werktuigbouwkundige installaties worden apart aanbesteed. De coördinatie hiervan maakt onderdeel uit van deze uitvraag.

Geschiktheidseisen: ervaring met 1) nieuwbouw utiliteitsgebouw, 2) uitbreiding utiliteitsgebouw, 3) aansluiting op bestaand gebouw, 4) renovatie monumentaal gebouw en 5) binnenstedelijk bouwen. Aantonen d.m.v. tevredenheidsverklaring door opdrachtgever. Ook geldt een omzeteis netto B&U omzet: gem. jaaromzet afgelopen 3 boekjaren min. 6 000 000 EUR, excl. btw.

23 t/m 25.3.2020: schouw op bouwlocatie. Start werkzaamheden vanaf 1.9.2020. Opleverdatum 18.6.2021. Aannemer dient op alle (ook reeds uitgevoerde) werkzaamheden garantie te geven. Uitgezonderd palen en fundering.

Extended TitleAanbesteding werken renovatie en uitbreiding Galvanischool Den Haag
Extended Description

Sloop: 485 m² b.v.o. Renovatie: 1 513 m² b.v.o. Nieuwbouw: 1 190 m² b.v.o.

Publication Date2020-02-27
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Organisation"De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Attention OfLaura Swinkels
AddressJohanna Westerdijkplein 1
TownThe Hague
Postal Code2521 EN
Phone+31 610022866
Class Code45214210
Class DescriptionPrimary school construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Het doel van deze marktconsultatie is te achterhalen wat de laatste stand der techniek is op het gebied van afvalwaterzuiveringstechniek. Secundair om te komen tot een uitwisseling van gedachten en...
View more
The PolystyreneLoop project was awarded a LIFE grant under number LIFE-PSLoop LIFE16ENV/NL/000271. A condition from this LIFE grant is that for the procurement of non proprietary equipment, anxcillary equipment and...
View more
Deadline: May 25, 2020
Het project betreft het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van havens aan de Westerschelde.de werkzaamheden betreffen in hoofdzaak:— uitvoeren survey/lodingen,— opstellen baggerplannen,— uitvoeren...
View more