Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka, instalace a uvedení do úplného provozu kryosondy pro protonové MR zobrazování myší 2elementové, 400 MHz. Technická specifikace zařízení je uvedena v příloze UPT-VZ-20-01_Technické parametry.xlsx, která tvoří samostatnou součást zadávací dokumentace. Jde o rozšiřující součást skeneru pracujícího na základě nukleární magnetické resonance spadajícího do kategorie CPV 33113110-9, který není zdravotnickým přístrojem. Kryosonda je elektronické detekční zařízení kategorie CPV 31642000-8, spojené s technologií pro chlazení na teploty nižší než 100 K. Spolu se skenerem bude kryosonda součástí přístroje pro biomedicínský výzkum (CPV 38434540-3).

Extended TitleUPT-VZ-20-01: Kryosonda pro protonové MR zobrazování myší 2elementová, 400 MHz
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka, instalace a uvedení do úplného provozu kryosondy pro protonové MR zobrazování myší 2elementové, 400 MHz. Technická specifikace zařízení je uvedena v příloze UPT-VZ-20-01_Technické parametry.xlsx, která tvoří samostatnou součást zadávací dokumentace. Jde o rozšiřující součást skeneru pracujícího na základě nukleární magnetické resonance spadajícího do kategorie CPV 33113110-9, který není zdravotnickým přístrojem. Kryosonda je elektronické detekční zařízení kategorie CPV 31642000-8, spojené s technologií pro chlazení na teploty nižší než 100 K. Spolu se skenerem bude kryosonda součástí přístroje pro biomedicínský výzkum (CPV 38434540-3).

Deadline Date2020-03-31
Publication Date2020-02-27
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value9130000.00
OrganisationÚstav přístrojové techniky AV ČR v.v.i.
Attention OfZoja Tesař Svobodová
AddressKrálovopolská 62/147
TownBrno
Postal Code612 64
Phone+420 541514350
Class Code31642000
Class DescriptionElectronic detection apparatus
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Účelem Průzkumu trhu je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem Zadavatele ohledně způsobu vybudování ETCS na dotčeném traťovém úseku, specifik takového postupu (předpokládaný způsob zadání veřejné zakázky na Projekt) a jeho...
View more
Realizací stavby bude odstraněn úsek na silnici I/53 vedený dosud v intravilánu. Stavba obchvatu je umístěna do km 11,300 - 16,006 stávající silnice I/53. Na trase obchvatu je navrženo 5...
View more
Účelem stavby je zajištění bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy v ŽST Brno hlavní nádraží.Cílem VZ je náhrada nevyhovujících prvků železniční infrastruktury, které jsou za hranicí své životnosti.Jedná se zejména o...
View more