Het projectteam heeft voor dit project de volgende projectdoelstellingen gedefinieerd (in aflopende prioritering). Deze worden in de inschrijvingsleidraad en (mogelijk) in het bestek opgenomen:

1) verhogen capaciteit van tramlijn 1 door bredere voertuigen en kortere reistijd;

2) verbetering van het tramnetwerk door o.a. extra wissels aan te brengen;

3) goed inpassen van de nieuwe traminfrastructuur in de openbare ruimte;

4) toegankelijk maken van perrons voor lagevloertrams;

5) borgen van het tramnetwerk door op tijd het spoor te vervangen;

6) de hinder voor de omwonenden, bedrijven en overige belanghebbenden zo laag mogelijk houden;

7) de bereikbaarheid voor de omwonenden, bedrijven en bezoekers zo goed mogelijk houden;

8) de mijlpalen in het bestek worden op een beheerste wijze behaald;

9) de opdrachtgever en overige stakeholders worden zo goed mogelijk geïnformeerd.

Extended TitleNRR Lijn 1 Alexanderstraat (Centrum)
Extended Description

Zie inschrijvingsleidraad.

Deadline Date2020-04-06
Publication Date2020-02-28
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGemeente Den Haag
Attention OfPeter van Ree
AddressSpui 70
TownThe Hague
Postal Code2511 BT
Phone+31 613716354
Class Code45234121
Class DescriptionTramway works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 30, 2020
NL-Petten: Provision of security and guard services for the Joint Research Centre in Petten, the Netherlands.
View more
Deadline: May 15, 2020
Deze tender betreft de Europese niet-openbare aanbesteding voor de uitvoering van werken voor waterschap Scheldestromen, hierna te noemen de aanbestedende dienst. Voor deze aanbesteding is de ARW2016 van toepassing.De opdracht...
View more
Deadline: May 15, 2020
Het ontwerpen en realiseren van:— de Zoetwaterfabriek AWZI De Groote Lucht,— optioneel: de Collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg,— optioneel: het onderhouden van de Zoetwaterfabriek en Collectieve Zuivering.
View more