Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „VZ") je dodávka a servis technologií pro zpracování mincí, které zahrnují zařízení s elektromagnetickou kontrolou, zařízení s optickou kontrolou a zařízení pro adjustaci mincí a kontejnerů EBKV pro shromáždění a uskladnění volně sypaných mincí do pracovišť České národní banky. Celkový počet zpracovaných mincí se pohybuje okolo 436 000 000 mincí ročně s tím, že podíl mincí nominálních hodnot CZK 1, 2 a 5 je 52 % a podíl mincí nominálních hodnot CZK 10, 20 a 50 je 48 %. Bližší specifikace je stanovena v rámci návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Extended Title„Dodávka a servis technologií pro zpracování mincí"
Extended Description

Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „VZ") je dodávka a servis technologií pro zpracování mincí, které zahrnují zařízení s elektromagnetickou kontrolou, zařízení s optickou kontrolou a zařízení pro adjustaci mincí a kontejnerů EBKV pro shromáždění a uskladnění volně sypaných mincí do pracovišť České národní banky. Celkový počet zpracovaných mincí se pohybuje okolo 436 000 000 mincí ročně s tím, že podíl mincí nominálních hodnot CZK 1, 2 a 5 je 52 % a podíl mincí nominálních hodnot CZK 10, 20 a 50 je 48 %. Bližší specifikace je stanovena v rámci návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Deadline Date2020-05-28
Publication Date2020-03-02
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationČeská národní banka
Attention OfMgr. Vojtěch Dyluš
AddressNa Příkopě 28
TownPrague
Postal Code115 03
Phone+420 224412345
Class Code30123610
Class DescriptionCoin-sorting machines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 27, 2020
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/0489 Hůrka - průtah v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
View more
Deadline: Apr 27, 2020
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/01144 Bocanovice v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
View more
Deadline: Apr 27, 2020
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v novostavbě 2 objektů určených pro užívání jako skupinová domácnost pro 6 uživatelů v každé domácnosti a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek...
View more