Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej o budynek ambulatoryjny wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku Centralnego Bloku Operacyjnego i dobudową do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii II wiaty na odpady komunalne z wbudowanym budynkiem odpadów medycznych oraz zagospodarowaniem południowo-zachodniej części terenu szpitala i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny – Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie pełno-branżowych robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.

Zadanie inwestycyjne obejmuje: rozbiórkę dwóch istniejących budynków szpitala przy ul. Strzeleckiej 35 i przy ul. Strzeleckiej 37, budowę nowego budynku ambulatoryjnego przy ul. Strzeleckiej, przebudowę i rozbudowę sąsiadującego z nim bezpośrednio budynku Centralnego Bloku Operacyjnego, budowę wiaty na odpady i wbudowanego w nią budynku odpadów medycznych dobudowanych do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii II oraz związane z tym zagospodarowanie południowo-zachodniej części terenu szpitala, w tym budowę nawierzchni utwardzonych, podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej, kształtowanie terenów zielonych wraz z szata roślinną. Projektem objęta jest południowo-zachodnia część terenu szpitala na działkach ew. 18/5 i 21/6 i na częściach działek nr 17, 18/4, 21/5, 21/7, 21/8 i 23 ark 36 z obrębu Poznań.

Projektuje się rozebranie budynku willi i budynku baraku znajdujących się na objętym projektem terenie. W związku z projektowaną budową budynku ambulatoryjnego zaprojektowano przebudowę i rozbudowę oddanego do eksploatacji w 2005 r. budynku Centralnego Bloku Operacyjnego w taki sposób, by do jego zachodniego skrzydła na poziomach od 1 do 5 piętra można było na szerokości ponad 20 m dobudować bezpośrednio budynek ambulatoryjny, zachowując w poziomie parteru wzdłuż styku budynków prześwit. Budynek ambulatoryjny wypełni zachodnią część terenu szpitala od pierzei ulicy Strzeleckiej do budynku CBO, do którego będzie przylegał z pozostawieniem w przestrzeni pierwszej kondygnacji nadziemnej prześwitu umożliwiającego przejście i przejazd do północnej części terenu szpitala z drogi wewnętrznej prowadzącej z ul. Garbary. Od strony ulicy Strzeleckiej budynek ambulatoryjny będzie miał wysoki i głęboki prześwit – wyżej położone piętra, tworzące zasadniczy korpus budynku, będą od strony ulicy oparte na dwukondygnacyjnych słupach i pas terenu wzdłuż ulicy na szerokości 14 m i na wysokość 7 m nie zostanie wypełniony kubaturą. W tak utworzonym prześwicie projektuje się podjazd i dojście do wejścia głównego do budynku ambulatoryjnego.

Deadline Date2020-06-08
Publication Date2020-03-06
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWielkopolskie Centrum Onkologii
Addressul. Garbary 15
TownPoznań
Postal Code61-866
Phone+48 618850643
Fax+48 618850698
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 15, 2020
The main objective of this framework contract is to deliver effective ICT solution (i.e. A2SISII System) that will enable European Border and Coast Guard Agency teams to access to Schengen...
View more
Deadline: May 8, 2020
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączyw technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową – Efektywna dystrybucja...
View more
Deadline: May 8, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2 w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu.2....
View more