Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu fabrycznie nowych samolotów szkolno-treningowych z certyfikatem typu uznanego przez EASA z dopuszczeniem do lotów VFR w dzień i w nocy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 93 ust. 1a ustawy).

Extended TitleDostawa sześciu nowych samolotów szkolno-treningowych
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu fabrycznie nowych samolotów szkolno-treningowych z certyfikatem typu uznanego przez EASA z dopuszczeniem do lotów VFR w dzień i w nocy.

Publication Date2020-05-25
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value9006117.49
OrganisationLotnicza Akademia Wojskowa
Attention Oful. 2 Pułku Kraków budynek nr 22, 08-521 Dęblin
Addressul. Dywizjonu 303 nr 35
TownDęblin
Postal Code08-521
Phone+48 261517453
Fax+48 261517452
Class Code35611500
Class DescriptionTraining aircrafts
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 10, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wybór generalnego Wykonawcy zadania pn. Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami wraz z...
View more
Deadline: Jul 16, 2020
I. c.d.sekcji II.1.1.na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” - Etap I, Etap II, Etap III oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego...
View more
Deadline: Aug 5, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w istniejącym budynku Szpitala MSWiA w Rzeszowie w celu wykonania sali operacyjnej hybrydowej wraz z dostawą aparatu rentgenowskiego – angiografu, wykonanie dodatkowej sali dwułóżkowej...
View more