Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Dílo bude provedeno dle schválené projektové dokumentace, Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno - projektové dokumentace, zpracované společností Projecticon, s.r.o.

Jedná se o přestavbu objektu č.p. 431 v areálu nemocnice Opočno na pobytové služby pro seniory o kapacitě 47 lůžek, která je potřebná s ohledem na chybějící kapacity pobytových služeb v regionu obce s rozšířenou působností.

Extended Title„Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno“
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-04-24
New text:
2020-04-28
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-04-24
New text:
2020-04-28
Deadline Date2020-04-28
Publication Date2020-03-26
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationKrálovéhradecký kraj
Attention OfIng. Monika Jančová
AddressPivovarské náměstí 1245
TownHradec Králové
Postal Code500 03
Phone+420 495817460
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-25

Construction work

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Dílo bude provedeno dle schválené projektové dokumentace, Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 na st. p. č. 453 v areálu nemocnice Opočno - projektové dokumentace, zpracované společností Projecticon, s.r.o.

Jedná se o přestavbu objektu č. p. 431 v areálu nemocnice Opočno na pobytové služby pro seniory o kapacitě 47 lůžek, která je potřebná s ohledem na chybějící kapacity pobytových služeb v regionu obce s rozšířenou působností.

Extended Title„Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 na st. p. č. 453 v areálu nemocnice Opočno“
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-04-20
New text:
2020-04-24
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-04-20
New text:
2020-04-24
Deadline Date2020-04-24
Publication Date2020-03-25
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationKrálovéhradecký kraj
Attention OfIng. Monika Jančová
AddressPivovarské náměstí 1245
TownHradec Králové
Postal Code500 03
Phone+420 495817460
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-20

Construction work

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Dílo bude provedeno dle schválené projektové dokumentace: „Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 na st. p. č. 453 v areálu nemocnice Opočno – projektové dokumentace“, zpracované společností Projecticon, s.r.o.

Jedná se o přestavbu objektu č.p. 431 v areálu nemocnice Opočno na pobytové služby pro seniory o kapacitě 47 lůžek, která je potřebná s ohledem na chybějící kapacity pobytových služeb v regionu obce s rozšířenou působností.

Extended Title„Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 na st. p. č. 453 v areálu nemocnice Opočno“
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-04-09
New text:
2020-04-20
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-04-09
New text:
2020-04-20
Deadline Date2020-04-20
Publication Date2020-03-20
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationKrálovéhradecký kraj
Attention OfIng. Monika Jančová
AddressPivovarské náměstí 1245
TownHradec Králové
Postal Code500 03
Phone+420 495817460
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-10

Construction work

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Dílo bude provedeno dle schválené projektové dokumentace: „Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st. p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno – projektové dokumentace“, zpracované společností Projecticon, s.r.o.

Jedná se o přestavbu objektu č.p. 431 v areálu nemocnice Opočno na pobytové služby pro seniory o kapacitě 47 lůžek, která je potřebná s ohledem na chybějící kapacity pobytových služeb v regionu obce s rozšířenou působností.

Extended Title„Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st. p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno“
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o přestavbu objektu č.p. 431 v areálu nemocnice Opočno na pobytové služby pro seniory o kapacitě 47 lůžek, která je potřebná s ohledem na chybějící kapacity pobytových služeb v regionu obce s rozšířenou působností.Objekt má v současném stavu jedno podzemní podlaží, ve kterém se nachází technické zázemí a vyšetřovny, dvě nadzemní podlaží s operačními sály a lůžkovým oddělením a podkroví, kde byly lékařské pokoje. V objektu se nachází jeden lůžkový výtah. Stavebními úpravami dojde ke změně účelu užívání budovy na domov pro seniory. V současné době je objekt s několika přístavbami poměrně složitého půdorysného tvaru, se složitou valbovou střechou, jejíž nosná konstrukce je ve špatném stavu. Objekt není zateplen. Fasáda budovy je provedena škrábanou VC omítkou, která v místech nad terénem je z důvodu vzlínání vlhkosti na několika místech poškozena. Stavebními úpravami dojde k demontáži střechy, pozednicového zdiva a bude provedena nástavba 3. NP se železobetonovým stropem. Obvodové stěny 3. NP budou odskočeny od líce zdiva, tak aby vznikla římsa a došlo tím k pohledovému zvýraznění nástavby. Střešní konstrukce je navržena ve skladbě extenzivní zelené ploché střechy. Pro potřeby domova pro seniory bude vybudováno parkoviště se 23 kolmými stáními, včetně 1 stání pro imobilní jižně od budovy, kde se v současné době nachází nepoužívané hřiště. Po dokončení terénních úprav dojde k osázení novými stromy a zelení.

Deadline Date2020-04-09
Publication Date2020-03-10
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value113756000.00
OrganisationKrálovéhradecký kraj
Attention OfIng. Monika Jančová
AddressPivovarské náměstí 1245
TownHradec Králové
Postal Code500 03
Phone+420 495817460
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Účelem Průzkumu trhu je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem Zadavatele ohledně způsobu vybudování ETCS na dotčeném traťovém úseku, specifik takového postupu (předpokládaný způsob zadání veřejné zakázky na Projekt) a jeho...
View more
Realizací stavby bude odstraněn úsek na silnici I/53 vedený dosud v intravilánu. Stavba obchvatu je umístěna do km 11,300 - 16,006 stávající silnice I/53. Na trase obchvatu je navrženo 5...
View more
Účelem stavby je zajištění bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy v ŽST Brno hlavní nádraží.Cílem VZ je náhrada nevyhovujících prvků železniční infrastruktury, které jsou za hranicí své životnosti.Jedná se zejména o...
View more