Przedmiotem zamówienia jest:

— świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (KW) na terytorium Ukrainy na rzecz Zamawiającego – Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz w imieniu i na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Charkowie, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Konsulatu Generalnego RP w Odessie i Konsulatu Generalnego RP w Winnicy,

— świadczenie usług przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia uprawniającego do przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego (dalej „wnioski MRG”), wynikające z umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego podpisanej 28 marca 2008 r., na rzecz Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Extended TitleUsługi przyjmowania wniosków wizowych oraz wniosków o zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

4. Oferty zostaną otwarte w dniu 6 maja 2020 r., o godzinie 14.00 czasu lokalnego w Kijowie, w siedzibie Ambasady RP w Kijowie, adres: Jarosławiw Wał 12, 01901 Kijów, UKRAINA.

New text:

4. Oferty zostaną otwarte w dniu 5 czerwca 2020 r., o godzinie 14.00 czasu lokalnego w Kijowie, w siedzibie Ambasady RP w Kijowie, adres: Jarosławiw Wał 12, 01901 Kijów, UKRAINA.

Section:
III.2.2
Previous text:

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia, jednak świadczenie usług rozpocznie się nie wcześniej niż 19 sierpnia 2020 r. Świadczenie usług będzie trwało przez okres 36 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usług. Umowa wygaśnie automatycznie przed tym terminem w wypadku wcześniejszego wyczerpania środków, o których mowa w § 11 ust. 2 IPU.

New text:

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia, jednak świadczenie usług rozpocznie się nie wcześniej niż dnia 19 października 2020 r. Świadczenie usług będzie trwało przez okres 36 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usług. Umowa wygaśnie automatycznie przed tym terminem w wypadku wcześniejszego wyczerpania środków, o których mowa w § 11 ust. 2 IPU.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-05-06
New text:
2020-06-05
Deadline Date2020-06-05
Publication Date2020-04-30
CountryUkraine
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie
Attention OfDorota Dmuchowska, Mariola Grąziowska-Zych
AddressJarosławiw Wał 12
TownKiev
Postal Code01901
Class Code75211110
Class DescriptionConsular services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-30

Consular services

Przedmiotem zamówienia jest:

— świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (KW) na terytorium Ukrainy na rzecz Zamawiającego – Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz w imieniu i na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Charkowie, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Konsulatu Generalnego RP w Odessie i Konsulatu Generalnego RP w Winnicy,

— świadczenie usług przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia uprawniającego do przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego (dalej „wnioski MRG”), wynikające z umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego podpisanej 28 marca 2008 r., na rzecz Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Extended TitleUsługi przyjmowania wniosków wizowych oraz wniosków o zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

4. Oferty zostaną otwarte w dniu 6 kwietnia 2020 r., o godzinie 14:00 czasu lokalnego w Kijowie, w siedzibie Ambasady RP w Kijowie, adres: Jarosławiw Wał 12, 01901 Kijów, Ukraina.

New text:

4. Oferty zostaną otwarte w dniu 6 maja 2020 r., o godzinie 14.00 czasu lokalnego w Kijowie, w siedzibie Ambasady RP w Kijowie, adres: Jarosławiw Wał 12, 01901 Kijów, UKRAINA.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-06
New text:
2020-05-06
Deadline Date2020-05-06
Publication Date2020-03-30
CountryUkraine
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie
Attention OfDorota Dmuchowska, Mariola Grąziowska-Zych
AddressJarosławiw Wał 12
TownKiev
Postal Code01901
Class Code75211110
Class DescriptionConsular services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-10

Consular services

Przedmiotem zamówienia jest:

— świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (KW) na terytorium Ukrainy na rzecz Zamawiającego - Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz w imieniu i na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Charkowie, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Konsulatu Generalnego RP w Odessie i Konsulatu Generalnego RP w Winnicy,

— świadczenie usług przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia uprawniającego do przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego (dalej „wnioski MRG”), wynikające z Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego podpisanej 28 marca 2008 r., na rzecz Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Extended TitleUsługi przyjmowania wniosków wizowych oraz wniosków o zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest:

— świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (KW) na terytorium Ukrainy na rzecz Zamawiającego - Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz w imieniu i na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Charkowie, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Konsulatu Generalnego RP w Odessie i Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, których maksymalną liczbę szacuje się na nie więcej niż 3 210 000 (słownie: trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy) wniosków wizowych w okresie trwania umowy.

Poprzez przyjmowanie wniosków wizowych należy rozumieć przyjmowanie wniosków o wydanie wizy Schengen, o wydanie wizy krajowej oraz przyjmowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej;

— świadczenie usług przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia uprawniającego do przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego (dalej „wnioski MRG”), wynikające z Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego podpisanej 28 marca 2008r., na rzecz Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Maksymalną liczbę wniosków MRG szacuje się na 62 100 (sześćdziesiąt dwa tysiące sto) w okresie trwania umowy. Poprzez przyjmowanie wniosków MRG należy, także rozumieć przyjmowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosku MRG.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Deadline Date2020-04-06
Publication Date2020-03-10
CountryUkraine
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie
Attention OfDorota Dmuchowska, Mariola Grąziowska - Zych
AddressJarosławiw Wał 12, 01901 Kijów, Ukraina
TownKiev
Postal Code01901
Class Code75211110
Class DescriptionConsular services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)