Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

— część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne,

— część nr 2: pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.,

— część nr 3: kotły na biomasę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) programy funkcjonalno-użytkowe – stanowiące Załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SIWZ.

Extended Title„Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry”
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 623 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry;

New text:

a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 634 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry;

Section:
II.2.5
Previous text:

Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową PP / Waga: 15 %

Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego / Waga: 10 %

Kryterium jakości - Nazwa: Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych (np. aluminium + aluminium, miedź + miedź) / Waga: 10 %

Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie okresu rękojmi / Waga: 5 %

Cena - Waga: 60 %

New text:

Kryterium jakości – Nazwa: Wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową PP (zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną) / Waga: 15 %

Kryterium jakości – Nazwa: Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego / Waga: 10 %

Kryterium jakości – Nazwa: Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych (np. aluminium + aluminium, miedź + miedź) / Waga: 15 %

Cena – Waga: 60 %

Section:
II.2.5
Previous text:

Kryterium jakości - Nazwa: Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. / Waga: 15 %

Kryterium jakości - Nazwa: COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 / Waga: 10 %

Kryterium jakości - Nazwa: Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u. / Waga: 10 %

Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie okresu rękojmi / Waga: 5 %

Cena - Waga: 60 %

New text:

Kryterium jakości – Nazwa: Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. / Waga: 15 %

Kryterium jakości – Nazwa: COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 / Waga: 15 %

Kryterium jakości – Nazwa: Nominalny pobór mocy poniżej lub równy 0,400 kW dla pompy c.w.u. / Waga: 10 %

Cena – Waga: 60 %

Section:
II.2.5
Previous text:

Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność wszystkich kotłów / Waga: 20 %

Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie rzadziej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika / Waga: 15 %

Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie okresu rękojmi / Waga: 5 %

Cena - Waga: 60 %

New text:

Kryterium jakości – Nazwa: Sprawność wszystkich kotłów / Waga: 20 %

Kryterium jakości – Nazwa: Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie rzadziej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika / Waga: 20 %

Cena – Waga: 60 %

Section:
IV.2.7
Previous text:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

New text:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu miniPortal.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-01-08
New text:
2021-01-29
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-01-08
New text:
2021-01-29
Deadline Date2021-01-29
Publication Date2021-01-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Tarnowskie Góry
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
AddressRynek 4
TownTarnowskie Góry
Postal Code42-600
Phone+48 323933856
Fax+48 323933855
Class Code09331100
Class DescriptionSolar collectors for heat production
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-11-09

Electrical installation work

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

— część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne,

— część nr 2: pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.,

— część nr 3: kotły na biomasę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) programy funkcjonalno-użytkowe – stanowiące Załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SIWZ.

Extended TitleOdnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-11-16
New text:
2021-01-08
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-11-16
New text:
2021-01-08
Deadline Date2021-01-08
Publication Date2020-11-09
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Tarnowskie Góry
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
AddressRynek 4
TownTarnowskie Góry
Postal Code42-600
Phone+48 323933856
Fax+48 323933855
Class Code09331100
Class DescriptionSolar collectors for heat production
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-18

Electrical installation work

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

Część nr 2: pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.

Część nr 3: kotły na biomasę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) Programy funkcjonalno-użytkowe – stanowiące Załączniki nr 2a,2b,2c,2d,2e do SIWZ.

Extended Title„Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-09-30
New text:
2020-11-16
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-09-30
New text:
2020-11-16
Deadline Date2020-11-16
Publication Date2020-09-18
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Tarnowskie Góry
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
AddressRynek 4
TownTarnowskie Góry
Postal Code42-600
Phone+48 323933856
Fax+48 323933855
Class Code09331100
Class DescriptionSolar collectors for heat production
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-04

Electrical installation work

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

— część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne,

— część nr 2: pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.,

— część nr 3: kotły na biomasę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) programy funkcjonalno-użytkowe – stanowiące Załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SIWZ.

Extended Title„Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-06-30
New text:
2020-09-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-06-30
New text:
2020-09-30
Deadline Date2020-09-30
Publication Date2020-06-04
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Tarnowskie Góry
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
AddressRynek 4
TownTarnowskie Góry
Postal Code42-600
Phone+48 323933856
Fax+48 323933855
Class Code09331100
Class DescriptionSolar collectors for heat production
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-24

Electrical installation work

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

— część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne,

— część nr 2: pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.,

— część nr 3: kotły na biomasę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) programy funkcjonalno-użytkowe – stanowiące załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SIWZ.

Extended Title„Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-05-06
New text:
2020-06-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-05-06
New text:
2020-06-30
Deadline Date2020-06-30
Publication Date2020-04-24
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Tarnowskie Góry
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
AddressRynek 4
TownTarnowskie Góry
Postal Code42-600
Phone+48 323933856
Fax+48 323933855
Class Code09331100
Class DescriptionSolar collectors for heat production
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-11

Electrical installation work

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

— część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne,

— część nr 2: pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.,

— część nr 3: kotły na biomasę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) programy funkcjonalno-użytkowe – stanowiące Załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SIWZ.

Extended Title„Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 623 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry;

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 143 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) program funkcjonalno-użytkowy „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Tarnowskie Góry” – stanowiący Załącznik nr 2a do SIWZ;

b) program funkcjonalno-użytkowy „Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Tarnowskie Góry” – stanowiący Załącznik nr 2b do SIWZ.

Deadline Date2020-05-06
Publication Date2020-03-11
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value12926932.00
OrganisationGmina Tarnowskie Góry
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
AddressRynek 4
TownTarnowskie Góry
Postal Code42-600
Phone+48 323933856
Fax+48 323933855
Class Code45310000
Class DescriptionElectrical installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 1, 2021
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu z art. 2 pkt 8 uPzp polegające na przebudowie w rozumieniu art. 3 pkt 7a i budowie w rozumieniu art. 3 pkt 6...
View more
Deadline: Feb 15, 2021
1) Planowana inwestycja obejmuje budowę/rozbudowę/przebudowę dróg gminnych położonych na terenie miejscowości Szprotawa i Wiechlice.2) Zakres inwestycji obejmuje wykonanie Etapu II rozbudowy dróg w ramach projektów, tj:a) rozbudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej,...
View more
Deadline: Feb 2, 2021
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i następny ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”).3. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu...
View more