Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Zakładu Ciepłowni Kawęczyn kompletnej nowej infrastruktury olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury Zakładu (IOL) będącej przedmiotem umowy, składającej się m.in. z gospodarki olejem lekkim (GO), gospodarki wodą pPoż. (GWP) oraz modernizowanych instalacji elektroenergetycznych (MIE) i innych instalacji i gospodarek pomocniczych zapewniających kompletność realizacji przedmiotu umowy. IOL jest elementem planowanych na terenie Zakładu prac inwestycyjnych Zamawiającego zwianych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu C Kawęczyn do konkluzji BAT.

Extended TitleBudowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-11-20
New text:
2021-01-20
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-11-20
New text:
2021-01-20
Deadline Date2021-01-20
Publication Date2020-11-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878433
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-19

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Zakładu Ciepłowni Kawęczyn kompletnej nowej infrastruktury olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury Zakładu (IOL) będącej przedmiotem umowy, składającej się m.in. z gospodarki olejem lekkim (GO), gospodarki wodą pPoż. (GWP) oraz modernizowanych instalacji elektroenergetycznych (MIE) i innych instalacji i gospodarek pomocniczych zapewaniających kompletność realizacji przedmiotu umowy. IOL jest elementem planowanych na terenie Zakładu prac inwestycyjnych Zamawiającego zwianych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu C Kawęczyn do konkluzji BAT.

Extended TitleBudowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-11-09
New text:
2020-11-20
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-11-09
New text:
2020-11-20
Deadline Date2020-11-20
Publication Date2020-10-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878433
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-14

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Zakładu Ciepłowni Kawęczyn kompletnej nowej Infrastruktury Olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu (IOL) będącej przedmiotem umowy, składającej się m.in. z Gospodarki Olejem Lekkim (GO), Gospodarki Wodą Ppoż. (GWP) oraz Modernizowanych Instalacji Elektroenergetycznych (MIE) i innych instalacji i gospodarek pomocniczych zapewaniających kompletność realizacji przedmiotu umowy. IOL jest elementem planowanych na terenie zakładu prac inwestycyjnych Zamawiającego zwianych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu C Kawęczyn do konkluzji BAT.

Extended TitleBudowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek: 30.8.2020

Koniec: 30.9.2022

New text:

Początek: 31.1.2021

Koniec: 5.10.2022

Section:
III.1.3
Previous text:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 12 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie co najmniej dwóch zbiorników na paliwo płynne o pojemności każdego z nich nie mniejszej niż 1 600 m3.

New text:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 12 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie co najmniej dwóch zbiorników na paliwo płynne o pojemności każdego z nich nie mniejszej niż 1 500 m3.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-10-30
New text:
2020-11-09
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-10-30
New text:
2020-11-09
Deadline Date2020-11-09
Publication Date2020-10-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika S.A.
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878433
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-08-05

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Zakładu Ciepłowni Kawęczyn kompletnej nowej infrastruktury olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury Zakładu (IOL) będącej przedmiotem umowy, składającej się m.in. z Gospodarki Olejem Lekkim (GO), Gospodarki Wodą PPoż. (GWP) oraz Modernizowanych Instalacji Elektroenergetycznych (MIE) i innych instalacji i gospodarek pomocniczych zapewaniających kompletność realizacji przedmiotu umowy. IOL jest elementem planowanych na terenie Zakładu prac inwestycyjnych Zamawiającego zwianych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu C Kawęczyn do konkluzji BAT.

Extended TitleBudowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-08-28
New text:
2020-10-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-08-28
New text:
2020-10-30
Deadline Date2020-10-30
Publication Date2020-08-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878433
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-17

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Zakładu Ciepłowni Kawęczyn kompletnej nowej infrastruktury olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury Zakładu (IOL) będącej przedmiotem umowy, składającej się m.in. z gospodarki olejem lekkim (go), gospodarki wodą ppoż. (GWP) oraz modernizowanych instalacji elektroenergetycznych (MIE) i innych instalacji i gospodarek pomocniczych zapewniających kompletność realizacji przedmiotu umowy. IOL jest elementem planowanych na terenie Zakładu prac inwestycyjnych Zamawiającego zwianych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu C Kawęczyn do konkluzji BAT.

Extended TitleBudowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-06-30
New text:
2020-08-28
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-06-30
New text:
2020-08-28
Deadline Date2020-08-28
Publication Date2020-06-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878433
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-05-22

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Zakładu Ciepłowni Kawęczyn kompletnej nowej infrastruktury olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu (IOL) będącej przedmiotem umowy, składającej się m.in. z gospodarki olejem lekkim (GO), gospodarki wodą p.poż. (GWP) oraz modernizowanych instalacji elektroenergetycznych (MIE) i innych instalacji i gospodarek pomocniczych zapewniających kompletność realizacji przedmiotu umowy. IOL jest elementem planowanych na terenie zakładu prac inwestycyjnych Zamawiającego zwianych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu C. Kawęczyn do konkluzji BAT.

Extended TitleBudowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek: 30.6.2020

Koniec: 5.11.2021

New text:

Początek: 30.8.2020

Koniec: 30.9.2022

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-05-22
New text:
2020-06-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-05-22
New text:
2020-06-30
Deadline Date2020-06-30
Publication Date2020-05-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878433
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-30

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Zakładu Ciepłowni Kawęczyn kompletnej nowej infrastruktury olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury Zakładu (IOL) będącej przedmiotem umowy, składającej się m.in. z Gospodarki Olejem Lekkim (GO), Gospodarki Wodą PPoż. (GWP) oraz Modernizowanych Instalacji Elektroenergetycznych (MIE) i innych instalacji i gospodarek pomocniczych zapewaniających kompletność realizacji przedmiotu Umowy. IOL jest elementem planowanych na terenie Zakładu prac inwestycyjnych Zamawiającego zwianych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na Dostosowaniu C Kawęczyn do konkluzji BAT.

Extended TitleBudowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek: 05/06/2020

Koniec: 06/09/2021

New text:

Początek: 30.6.2020

Koniec: 5.11.2021

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-05-15
New text:
2020-05-22
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-05-15
New text:
2020-05-22
Deadline Date2020-05-22
Publication Date2020-04-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878433
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-27

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Zakładu Ciepłowni Kawęczyn kompletnej nowej infrastruktury olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury Zakładu (IOL) będącej przedmiotem umowy, składającej się m.in. z gospodarki olejem lekkim (GO), gospodarki wodą ppoż. (GWP) oraz modernizowanych instalacji elektroenergetycznych (MIE) i innych instalacji i gospodarek pomocniczych zapewniających kompletność realizacji przedmiotu umowy. IOL jest elementem planowanych na terenie Zakładu prac inwestycyjnych Zamawiającego zwianych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu C Kawęczyn do konkluzji BAT.

Extended TitleBudowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-30
New text:
2020-05-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-04-30
New text:
2020-05-15
Deadline Date2020-05-15
Publication Date2020-04-27
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878433
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-14

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Zakładu Ciepłowni Kawęczyn kompletnej nowej infrastruktury olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury Zakładu (IOL) będącej przedmiotem umowy, składającej się m.in. z gospodarki olejem lekkim (GO), gospodarki wodą ppoż. (GWP) oraz modernizowanych instalacji elektroenergetycznych (MIE) i innych instalacji i gospodarek pomocniczych zapewniających kompletność realizacji przedmiotu umowy. IOL jest elementem planowanych na terenie zakładu prac inwestycyjnych Zamawiającego zwianych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu C Kawęczyn do konkluzji BAT.

Extended TitleBudowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie co najmniej dwóch zbiorników na paliwo płynne o pojemności każdego z nich nie mniejszej niż 1 600 m3.

New text:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 12 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie co najmniej dwóch zbiorników na paliwo płynne o pojemności każdego z nich nie mniejszej niż 1 600 m3.

Deadline Date2020-04-30
Publication Date2020-04-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878433
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-03

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Zakładu Ciepłowni Kawęczyn kompletnej nowej infrastruktury olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu (IOL) będącej przedmiotem umowy, składającej się m.in. z gospodarki olejem lekkim (GO), gospodarki wodą ppoż. (GWP) oraz modernizowanych instalacji elektroenergetycznych (MIE) i innych instalacji i gospodarek pomocniczych zapewniających kompletność realizacji przedmiotu umowy. IOL jest elementem planowanych na terenie zakładu prac inwestycyjnych Zamawiającego zwianych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu C. Kawęczyn do konkluzji BAT.

Extended TitleBudowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie co najmniej dwóch zbiorników na paliwo płynne o pojemności każdego z nich nie mniejszej niż 2 500 m3.

New text:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie co najmniej dwóch zbiorników na paliwo płynne o pojemności każdego z nich nie mniejszej niż 1 600 m3.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-15
New text:
2020-04-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-04-15
New text:
2020-04-30
Deadline Date2020-04-30
Publication Date2020-04-03
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878433
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-31

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Zakładu Ciepłowni Kawęczyn kompletnej nowej infrastruktury olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu (IOL) będącej przedmiotem umowy, składającej się m.in. z gospodarki olejem lekkim (GO), gospodarki wodą ppoż. (GWP) oraz modernizowanych instalacji elektroenergetycznych (MIE) i innych instalacji i gospodarek pomocniczych zapewaniających kompletność realizacji przedmiotu umowy. IOL jest elementem planowanych na terenie zakładu prac inwestycyjnych Zamawiającego zwianych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu C Kawęczyn do konkluzji BAT.

Extended TitleBudowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek: 05/06/2020

Koniec: 04/11/2021

New text:

Początek: 05/06/2020

Koniec: 06/09/2021

Deadline Date2020-04-15
Publication Date2020-03-31
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878433
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-16

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Zakładu Ciepłowni Kawęczyn kompletnej nowej Infrastruktury Olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury Zakładu (IOL) będącej przedmiotem Umowy, składającej się m.in. z Gospodarki Olejem Lekkim (GO), Gospodarki Wodą PPoż. (GWP) oraz Modernizowanych Instalacji Elektroenergetycznych (MIE) i innych instalacji i gospodarek pomocniczych zapewaniających kompletność realizacji przedmiotu Umowy. IOL jest elementem planowanych na terenie Zakładu prac inwestycyjnych Zamawiającego zwianych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na Dostosowaniu C Kawęczyn do konkluzji BAT.

Extended TitleBudowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – zrealizowaniem budowy co najmniej dwóch infrastruktur olejowych wraz ze zbiornikami o pojemności każdego z nich nie mniejszej niż 2 500 m3.

New text:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie co najmniej dwóch zbiorników na paliwo płynne o pojemności każdego z nich nie mniejszej niż 2 500 m3.

Deadline Date2020-04-15
Publication Date2020-03-16
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878433
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-11

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie zakładu Ciepłowni Kawęczyn kompletnej nowej infrastruktury olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu (IOL) będącej przedmiotem umowy, składającej się m.in. z gospodarki olejem lekkim (GO), gospodarki wodą ppoż. (GWP) oraz modernizowanych instalacji elektroenergetycznych (MIE) i innych instalacji i gospodarek pomocniczych zapewniających kompletność realizacji przedmiotu umowy. IOL jest elementem planowanych na terenie zakładu prac inwestycyjnych Zamawiającego zwianych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu C. Kawęczyn do konkluzji BAT.

Extended TitleBudowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie zakładu Ciepłowni Kawęczyn kompletnej nowej Infrastruktury Olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu (IOL) będącej przedmiotem umowy, składającej się m.in. z gospodarki olejem lekkim (GO), gospodarki wodą ppoż. (GWP) oraz modernizowanych instalacji elektroenergetycznych (MIE) i innych instalacji i gospodarek pomocniczych zapewniających kompletność realizacji przedmiotu umowy. IOL jest elementem planowanych na terenie zakładu prac inwestycyjnych Zamawiającego zwianych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu C. Kawęczyn do konkluzji BAT.

Deadline Date2020-04-15
Publication Date2020-03-11
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878433
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 29, 2020
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze al. Wojska Polskiego w Szczecinie określone jako I etap realizacyjny.Budowa przystanku tramwajowego na pl. Zwycięstwa w Szczecinie w formule Zaprojektuj i wybuduj określona jako II...
View more
Deadline: Jan 5, 2021
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wyszanów–Lubczyna, od km 55+274,12 do km 56+272,13.2. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj.: wykonania warstw bitumicznych konstrukcji jezdni...
View more
Deadline: Dec 28, 2020
Część 1 – budowa urządzeń wodnych na terenach bagiennych na terenie leśnictwa Kamień – w ramach zadania odtworzone zostaną trwale zabagnione tereny na bazie pozostałości po byłych zbiornikach wodnych poprzez...
View more