1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2020–2023 pakietów części zamiennych luzem do zabezpieczenia eksploatacji KTO Rosomak z terminami realizacji:

• w roku 2020 termin realizacji umowy do dnia 30 listopada,

• w roku 2021 termin realizacji umowy do dnia 30 czerwca,

• w roku 2022 termin realizacji umowy do dnia 30 czerwca,

• w roku 2023 termin realizacji umowy do dnia 30 czerwca.

Publication Date2020-10-28
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value33 731 813,05
Organisation3 Regionalna Baza Logistyczna121390415
Attention OfArtur Gawrysiak
Addressul. Montelupich 3
TownKrakow
Postal Code30-901
Phone+48 224587801
Fax+48 224587800
Class Code35422000
Class DescriptionElectronic and electrical spare parts for military vehicles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 30, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu obiektu w stanie surowym zamkniętym (wraz ze stolarką drzwiową i okienną) w ramach inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowego Wzorcownia Ruchu w...
View more
Deadline: Dec 1, 2020
Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia w ramach projektu nr RPDS 03.03.02-02-0001/20-00 o nazwie „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 3”.
View more
Deadline: Dec 3, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Kutnowską.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego...
View more