Следгаранционна поддръжка на хеликоптери A109E и AW139 с 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Осигуряване експлоатацията на двигатели PW-206C (на хеликоптер A109E)“,

— обособена позиция № 2 „Осигуряване експлоатацията на двигатели PT6C-67C (на хеликоптер AW139)“, въз основа на рамкови споразумения.

Extended TitleСледгаранционна поддръжка на хеликоптери A109E и AW139 с 2 обособени позиции.
Extended Description

Осигуряване експлоатацията на двигатели PW-206C (на хеликоптер A109E), включващо следните дейности:

— услуги (оказване на техническа помощ от специалисти на изпълнителя, изпълнение на еднократни и/или периодични технически бюлетини, абонамент за техническа документация и/или сервизни бюлетини, метрологично осигуряване, извършване на инспекции и/или ремонт на двигател, неговите възли и агрегати на място и/или в сервизни бази на разположение на изпълнителя, дефектация на неизправни двигател, възли и агрегати от комплектацията му, обмяна на неизправни възли и агрегати от комплектацията на двигателя с идентични с възстановени параметри и ресурс, придружени със сертификати за годност — European Aviation Safеty Agency (EASA) Form1, Certificate of Conformity (CoC) или еквивалент,

— доставки на резервни части, консумативи, специализирано наземно оборудване, инструмент и апаратура, придружени със сертификати за годност — European Aviation Safеty Agency (EASA) Form 1, Certificate of Conformity...

Publication Date2020-09-29
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value2700000
OrganisationГлавна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) — МВР
Attention OfАни Илиева, Георги Жилев, Борислава Дирекова
Addressбул. „Княгиня Мария Луиза“ № 46
TownSofia
Postal Code1202
Phone+359 29824447/+359 29824091/+359 29822689
Fax+359 29885867
Class Code50212000
Class DescriptionRepair and maintenance services of helicopters
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 25, 2020
1. Пешеходна ул.„Търговска“ — част I — (от пл. „Освобождение“ до ул. „Бяло море“) — проектът предвижда ул. „Търговска“ да се превърне в пешеходна зона, по която да се движат...
View more
Deadline: Dec 4, 2020
Настоящата поръчка включва:1. Ремонтни работи по покрива, фасадата и покривното водоотвеждане на сградата — включват изпълнение на следните видове дейности:— ремонт на покрива на високите тела на сградата,— ремонт на...
View more
При изпълнение на поръчката следва да се извърши изпълнение на обект „Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус“ — качване от бул. „Атанас Москов“, от О.Т. 1100 до О.Т. 1105, по...
View more