Przedmiotem zamówienia jest usługa:

— wykonania modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego gazu paliwowego FG (Fuel Gas) oraz systemu raportującego MCS (Metering Control System), oraz

— wykonania remontu układów pomiarowo-rozliczeniowych gazu procesowego (Gas Process) i systemu raportującego MCS (Metering Control System) w KPMG Mogilno w zakresie projektowania, dostaw i usług.

Extended TitleModernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego gazu paliwowego (FG) i systemu MCS w KPMG Mogilno oraz remont układu pomiarowo-rozliczeniowego gazu procesowego (GP) i systemu MCS w KPMG Mogilno
Extended Description

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1A oraz 1B do SIWZ.

Deadline Date2020-05-22
Publication Date2020-03-25
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Attention OfPaweł Puchalski
AddressMarcina Kasprzaka 25
TownWarsaw
Postal Code01-224
Class Code38420000
Class DescriptionInstruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 15, 2020
The main objective of this framework contract is to deliver effective ICT solution (i.e. A2SISII System) that will enable European Border and Coast Guard Agency teams to access to Schengen...
View more
Deadline: May 8, 2020
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączyw technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową – Efektywna dystrybucja...
View more
Deadline: May 8, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2 w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu.2....
View more