Účelem Průzkumu trhu je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem Zadavatele ohledně způsobu vybudování ETCS na dotčeném traťovém úseku, specifik takového postupu (předpokládaný způsob zadání veřejné zakázky na Projekt) a jeho předpokládaným průběhem (včetně časového).

Extended TitlePrůzkum trhu v rámci projektu vybudování European Train Control System úrovně L2 v traťovém úseku státní hranice Německo - Děčín - Ústí nad Labem - Kralupy nad Vltavou
Changes
Section:
VI.3)
Previous text:

K účasti na Průzkumu trhu je nezbytné vyplnit registrační formulář, který je dostupný na webových stránkách zadavatele v sekci tiskového servisu (tiskové zprávy a prohlášení) zde: https://www.szdc.cz/pro-media/tiskovy-servis-tiskove-zpravy-prohlaseni, a zaslat jej nejpozději do 13. 4. 2020 do 12:00 na e-mailovou adresu sz-etcs@havelpartners.cz.

V rámci Videokonference bude z důvodu vyšší univerzálnosti přenášena česká zvuková stopa následovaná anglickým překladem.

Zadavatel upozorňuje, že tímto předběžným oznámením není zahájeno zadávací řízení vztahující se k výše uvedenému projektu a zveřejnění tohoto oznámení nezavazuje zadavatele k budoucímu zahájení takového zadávacího řízení. Účelem tohoto oznámení je pouze uveřejnění záměru zadavatele uskutečnit průzkum trhu. Zároveň zadavatel upozorňuje, že předpokládané datum uvedené v sekci II.3) tohoto oznámení je pouze termínem orientačním, který zadavatele k ničemu nezavazuje.

New text:

K účasti na Průzkumu trhu je nezbytné vyplnit registrační formulář, který je dostupný na webových stránkách zadavatele v sekci tiskového servisu (tiskové zprávy a prohlášení) zde: https://www.szdc.cz/pro-media/tiskovy-servis-tiskove-zpravy-prohlaseni, a zaslat jej nejpozději do 27. 4. 2020 do 12:00 na e-mailovou adresu sz-etcs@havelpartners.cz.

V rámci Videokonference bude z důvodu vyšší univerzálnosti přenášena česká zvuková stopa následovaná anglickým překladem.

Zadavatel upozorňuje, že tímto předběžným oznámením není zahájeno zadávací řízení vztahující se k výše uvedenému projektu a zveřejnění tohoto oznámení nezavazuje zadavatele k budoucímu zahájení takového zadávacího řízení. Účelem tohoto oznámení je pouze uveřejnění záměru zadavatele uskutečnit průzkum trhu. Zároveň zadavatel upozorňuje, že předpokládané datum uvedené v sekci II.3) tohoto oznámení je pouze termínem orientačním, který zadavatele k ničemu nezavazuje.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-04-10
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSpráva železnic, státní organizace
Attention OfMgr. Kamila Kulhánková
AddressDlážděná 1003/7
TownPrague
Postal Code110 00
Class Code71322500
Class DescriptionEngineering-design services for traffic installations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-30

Installation of telecommunications equipment

Účelem Průzkumu trhu je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem Zadavatele ohledně způsobu vybudování ETCS na dotčeném traťovém úseku, specifik takového postupu (předpokládaný způsob zadání veřejné zakázky na Projekt) a jeho předpokládaným průběhem (včetně časového).

Extended TitlePrůzkum trhu v rámci projektu vybudování European Train Control System úrovně L2 v traťovém úseku státní hranice Německo - Děčín - Ústí nad Labem - Kralupy nad Vltavou
Extended Description

Průzkum trhu bude probíhat distanční formou, a to ve 2 fázích.

1) Videokonferenční hovor, který bude mít povahu společného distančního jednání zástupců Zadavatele se zástupci dodavatelů.

2) Písemný dotazník týkající se zejména dodavatelem navrhovaného způsobu technologického zajištění ETCS na dotčeném traťovém úseku. Termín pro zpracování odpovědí k zaslanému dotazníku bude sdělen na videokonferenčním hovoru. Kromě dotazníku bude dodavatelům před samotným videokonferenčním hovorem zaslán rovněž písemný detailní popis projektu.

Publication Date2020-03-30
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSpráva železnic, státní organizace
Attention OfMgr. Kamila Kulhánková
AddressDlážděná 1003/7
TownPrague
Postal Code110 00
Class Code45314000
Class DescriptionInstallation of telecommunications equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 29, 2020
Odstranění asfaltového krytu vč. horní podkladní vrstvy a následná pokládka nových asfaltových vrstev v tl 180 mm. Výměna svodidel dle platných TP. Oprava příslušenství na mostech. Vybudování nového přejezdu SDP....
View more
Deadline: Jul 3, 2020
Stavba řeší rekonstrukci stávající železniční tratě v úseku km 343,459 (evidenční staničení km 343,447) - km 347,308. Začátek stavby se nachází ve směru od Českých Budějovic před vjezdovým obloukem železniční...
View more
Deadline: Jun 16, 2020
Předmětem investiční akce je stavba jedné centrální budovy, která bude obsahovat nemocnici následné péče (LDN, sociální lůžka) se všemi navazujícími provozy (stravovací, technický, rehabilitační, laboratorní atd.) a výjezdovou základnu posádek...
View more