Doel van de marktverkenning

Met deze marktverkenning wil gemeente Emmen beter inzicht krijgen in wat de markt kan bieden. Het doel van deze marktverkenning is het ophalen van kennis/informatie die gebruikt kan worden bij het vormgeven van een mogelijk later te publiceren aanbesteding cameratoezicht en -beveiliging openbare ruimte.

Extended TitleMarktverkenning cameratoezicht
Extended Description

— Het verwijderen van de oude analoge camera's,

— Het leveren, monteren en configureren van de aangeboden apparatuur (hardware en software),

— Leveren en monteren van de benodigde buizen, goten en bekabeling,

— Grond- en graafwerkwerkzaamheden,

— Eenduidig labelen van bekabeling; verzorgt en coördineert de aanvragen de aansluiting van de apparatuur op de beschikbare voorzieningen in overleg met — Enexis,

— Aansluiten van de apparatuur op de glasvezel- en netwerkaansluitingen,

— In gebruik stellen van de geleverde apparatuur,

— Verzorgen van een training voor de gebruikers,

— Verzorgen en ter beschikking stellen van handleidingen (NL), projectie- en revisietekeningen (as-built),

— Levering/beschikbaarstelling van een beheerapplicatie tbv camera-apparatuur en camerabeelden en -geluiden (data),

— Correctief en preventief onderhoud van geleverde apparatuur in de vorm van een DVO (DAP).

Publication Date2020-03-31
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGemeente Emmen
Attention OfMichiel Janssen
AddressRaadhuisplein 1
TownEmmen
Postal Code7811 AP
Phone+31 591685654
Class Code38651000
Class DescriptionCameras
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 26, 2020
De uit te brengen offerte is voor de werkzaamheden rondom de realisatie van het Nationaal Holocaust Museum. Om beide gebouwen geschikt te maken voor de definitieve exploitatie moeten de verschillende...
View more
Deadline: Jul 16, 2020
Het project betreft maatregelen voor het vervangen van de oeverconstructies van delen van het kanaal Wessem-Nederweert, het Markkanaal, Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart. Tevens de realisatie van een aantal nieuwe fauna...
View more
Deadline: Jul 23, 2020
Het project betreft het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van havens aan de Westerschelde.De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak:— uitvoeren survey/lodingen,— opstellen baggerplannen,— uitvoeren...
View more