The Swedish Armed Forces (SwAF) flight school is in need of a new basic military flying training system.

SwAF foresees that the new system is based on products/services as a complete system including: basic trainer aircraft (BTA), synthetic training devices, part task trainer, computer based training, mission planning system, mission debriefing system, survival equipment, maintenance, spare parts, training courses and support. The idea with the basic trainer aircraft is commercial-off-the-shelf (COTS) aircraft without separate solution.

Deadline Date2020-07-31
Publication Date2020-04-09
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeNegotiated procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationFörsvarets Materielverk202100-0340
AddressBanérgatan 62
TownStockholm
Postal Code115 88
Phone+46 734065172
Class Code35610000
Class DescriptionMilitary aircrafts
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 10, 2020
Kommande ramavtal avser upphandling av leverantör för diverse byggservicearbeten och mindre ombyggnader i hela beställarens bestånd. I uppdraget ingår också återställning efter skador som ej omfattas av beställarens fastighetsförsäkring.
View more
Deadline: Sep 14, 2020
Region Jämtland Härjedalen bjuder härmed in leverantörer att ansöka om deltagande i upphandlingen av avvikelsesystem som sker med förfarandet konkurrenspräglad dialog.
View more
Deadline: Aug 28, 2020
Upphandlingen avser tillhandahållande, uppsättande samt tillsyn av julgranar och julgransbelysning på anvisade platser i enlighet med samtliga kontraktshandlingar.
View more