Bygningsstyrelsen ønsker at opføre et nyt statsligt kontorknudepunkt på Lerchesgade 35, 5000, Odense. Kontorknudepunktet skal huse flere af Statens styrelser og institutioner. Bygningen skal tilvejebringe gode, fleksible standardkontorarbejdspladser i god kvalitet med tilknyttede fælles faciliteter som mødecenter, reception, kantine m.v. Bygningsstyrelsens nuværende forventning er et omkring 31 000 m2 stort bygningskompleks med plads til ca. 1 600 arbejdspladser. Bygningsstyrelsen har valgt at stille krav om, at husets bærende konstruktioner skal udføres i træ, og at disse i videst muligt omfang ønskes synliggjort indvendigt.

Det er et ønske, at byggeriet skal indpasse sig til bydelen med respekt for de omkringliggende bebyggelser og i relation til udviklingsplanen i Odense Kommune.

Nedrivningen af den eksisterende bygning er en del af entreprisen.

Extended TitleLerchesgade kontorknudepunkt
Changes
Section:
II.3
Previous text:
2020-06-11
New text:
2020-07-05
Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-07-02
CountryDenmark
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationBygningsstyrelsen
Attention OfMartin Sanderhoff
AddressCarsten Niebuhrs Gade 43
TownCopenhagen
Postal Code1577
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-21

Construction work

Bygningsstyrelsen ønsker at opføre et nyt statsligt kontorknudepunkt på Lerchesgade 35, 5000, Odense. Kontorknudepunktet skal huse flere af Statens styrelser og institutioner. Bygningen skal tilvejebringe gode, fleksible standardkontorarbejdspladser i god kvalitet med tilknyttede fællesfaciliteter som mødecenter, reception, kantine m.v. Bygningsstyrelsens nuværende forventning er et omkring 31 000 m2 stort bygningskompleks med plads til ca. 1 600 arbejdspladser. Bygningsstyrelsen har valgt at stille krav om, at husets bærende konstruktioner skal udføres i træ, og at disse i videst muligt omfang ønskes synliggjort indvendigt.

Det er et ønske, at byggeriet skal indpasse sig til bydelen med respekt for de omkringliggende bebyggelser og i relation til udviklingsplanen i Odense Kommune.

Nedrivningen af den eksisterende bygning er en del af entreprisen.

Extended TitleLerchesgade kontorknudepunkt
Extended Description

Projektet vil blive udbudt som en totalentreprise på baggrund af et byggeprogram. Udbudsproceduren vil være udbud med forhandling efter udbudsloven, hvor 3 ansøgere vil blive opfordret til at afgive tilbud. Bygningsstyrelsen forventer at afholde én forhandlingsrunde, men forbeholder sig retten til at tildele på baggrund af det indledende tilbud.

Publication Date2020-04-21
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationBygningsstyrelsen
Attention OfMartin Sanderhoff
AddressCarsten Niebuhrs Gade 43
TownCopenhagen
Postal Code1577
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 7, 2020
Civica inviterer hermed alle interesserede til at tilkendegive deres interesse i forbindelse med udbud vedr. renovering af afdeling 004 - Stjernegården.Stjernegården er opført i 1951, og er beliggende i boligområdet...
View more
Deadline: Aug 24, 2020
Bygningsstyrelsen ønsker at opføre et nyt statsligt kontorknudepunkt på Lerchesgade 35, 5000, Odense i totalentreprise. Kontorknudepunktet skal huse flere af Statens styrelser og institutioner. Bygningen skal tilvejebringe gode, fleksible standardkontorarbejdspladser...
View more
Region Midtjylland indkalder til dialogmøde mandag den 17. august 2020 i Aarhus forud for igangsættelse af udbudsprocedure. Tilmelding til mødes sendes til Marianne Høyrup Persen 11. august 2020 via mail:...
View more